Gå direkt till huvudinnehållet

Henoch-Schönleins purpura (HSP), Immunoglobulin A (IgA)-vaskulit

Senast reviderad:

Senast reviderad av:Definition:
Vaskulit som påverkar små blodkärl i hud, tarm, leder och njurar. Ingen tydlig etiologi, men infektion, läkemedel eller andra miljöfaktorer verkar kunna utlösa sjukdomen.
Förekomst:
Drabbar cirka 15 av 100 000 årligen. Barn mellan 4 och 6 år får oftare sjukdomen, och det ses en liten övervikt hos pojkar.
Symtom:
Symtomen har ofta föregåtts av en luftvägsinfektion, och kan uppstå gradvis eller snabbt. Klassiskt är papler som utvecklas till peteckier, magsmärtor, ledsmärtor och glomerulonefrit.
Kliniska fynd:
Vid undersökning kan man se peteckier på extremiteter, sätet och perigenitalt. Ledsvullnad förekommer.
Diagnostik:
Klinisk diagnos. Serum IgA och IgM är förhöjt hos nästan hälften. Halvparten utvecklar hematuri och/eller proteinuri.
Behandling:
Behandlingen riktar in sig på symtomlindring, sjukdomen klingar som regel av inom loppet av 4 veckor. Mindre än 1 % får kronisk njursvikt. 
  • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Tidigare sakkunniga

  • Agneta Nordenskjöld, professor och överläkare, Barnkirurgiska kliniken, Astrid Lindgrens barnsjukhus
  • Ingard Løge, specialist inom allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim