Prematuritet, uppföljning

Basfakta

Definition

  • Fullgånget barn – Gestationsålder, 37–41 veckor.
  • Prematurt barn – Gestationsålder <37 veckor.
  • Mycket prematurt barn – Gestationsålder <32 veckor.
  • Extremt prematurt barn – Gestationsålder <28 veckor.
  • Låg födelsevikt <2 500 g.
  • Mycket låg födelsevikt <1 500 g.
  • Extremt låg födelsevikt <1 000 g.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.