Gulsot hos nyfödda

Basfakta

Definition

  • Med gulsot, ikterus, hos nyfödda menas den gulfärgning av hud och ögonvitor hos nyfödda barn som uppkommer som följd av hyperbilirubinemi.1-2
  • Gulsot uppträder vanligtvis två till fyra dagar efter förlossningen och försvinner inom loppet av de följande en till två veckorna, vanligtvis utan behandlingsbehov.
  • Hos de flesta barn är okonjugerad hyperbilirubinemi ett övergångsfenomen, men hos en del barn kan serumbilirubinnivån stiga betydligt, något som kan ha neurotoxiska effekter.
  • Behandling påbörjas eftersom allvarlig gulsot innebär fara för hjärnskada (kärnikterus).
  • Fynd av neonatal gulsot kräver ofta diagnostiska bedömningar.3

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.