Gå direkt till huvudinnehållet

Vesikoureteral reflux

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Återflöde av urin till urinledaren eller njurbäckenet vid blåstömning.
Förekomst:
Förekommer hos friska barn (cirka 2 %), barn med urinvägsinfektioner har tillståndet betydligt oftare (30–50 %) och i den gruppen är VUR vanligare bland pojkar.
Symtom:
Tecken på urinvägsinfektion såsom miktionsbesvär och/eller återkommande feber utan annan förklaring, eventuellt tecken på dysfunktionell miktion och förstoppning.
Kliniska fynd:
Tillståndet ger i sig inga kliniska fynd men kan leda till skador i form av refluxnefropati med sekundär hypertoni. 
Diagnostik:
Utredning görs med hjälp av ultraljud, miktionsuretrocystografi (MUCG) och/eller njurscintigrafi (DMSA).
Behandling:
Består av antibiotikaprofylax i vissa patientgrupper. Endoskopisk behandling eller öppen kirurgi kan bli aktuellt hos vissa patienter. 
 1. Nakai H, Kazikaki H, Konda R, et al. Clinical characteristics of primary vesicoureteral reflux in infants. J Urol 2003; 169: 309-12. PubMed  
 2. Shaikh N, Ewing AL, Bhatnagar S, Hoberman A. Risk of renal scarring in children with a first urinary tract infection: a systematic review. Pediatrics 2010; 126: 1084. pmid:21059720 PubMed  
 3. Tekgül S, Riedmiller H, Dogan HS, et al. EAU Guidelines on vesicoureteral reflux in children. Eur Urol 2012;62(3):534-542. PMID:22698573. PubMed  
 4. Fanos V, Cataldi L. Antibiotics or surgery for vesicoureteric reflux in children. Lancet 2004; 364: 1720-2. PubMed  
 5. Skoog SJ, Peters CA, Arant BS Jr, et al. Pediatric Vesicoureteral Reflux Guidelines Panel Summary Report: Clinical Practice Guidelines for Screening Siblings of Children With Vesicoureteral Reflux and Neonates/Infants With Prenatal Hydronephrosis. J Urol 2010; 184:1145.
 6. Phan V, TraubiciJ, Hershenfield B, Stephens D, Rosenblum ND, Geary D. Vesicoureteral reflux in infants with isolated antenatal hydronephrosis. Pediatr Nephrol 2003; 18: 1224-28. PubMed  
 7. Bjerre A, Aksnes G, Tøndel C, et al. Vesikoureteral refluks (VUR). Den norske barnelegeforening. Generell veileder i pediatri. Revidert 2021. www.helsebiblioteket.no  
 8. Svensk Barnnefrologisk Förening. Urinvägsinfektion (UVI) hos barn. 2013 (Hämtad 2019-08-26). nefro.barnlakarforeningen.se  
 9. Esbjörner E, Hansson S, Jakobsson B. Management of children with dilating vesico-ureteric reflux in Sweden. Acta Paediatr 2004; 93: 37-42. PubMed  
 10. Hajiyev P, Burgu B. Contemporary Management of Vesicoureteral Reflux. Eur Urol Focus 2017; 3(2-3): 181-88. pmid:28918954 PubMed  
 11. Williams G, Craig JC. Long-term antibiotics for preventing recurrent urinary tract infection in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 4. Art. No.: CD001534. PMID: 30932167 PubMed  
 12. Williams G, Hodson EM, Craig JC. Interventions for primary vesicoureteric reflux. Cochrane Database Syst Rev 2019. doi:https://doi.org/10.1002/14651858.CD001532.pub5 Cochrane (DOI)  
 13. Brandström P, Nevéus T, Sixt R, et al. The Swedish reflux trial in children: IV. Renal damage. J Urol 2010; 184: 292-7. PubMed  
 14. Dai B, Liu Y, Jia J, et al. Long-term antibiotics for the prevention of recurrent urinary tract infection in children: a systematic review and meta-analysis. Arch Dis Child 2010; 95: 499-508. PubMed  
 15. Pennesi M, Travan L, Peratoner L, et al, for the North East Italy Prophylaxis in VUR study group. Is antibiotic prophylaxis in children with vesicoureteral reflux effective in preventing pyelonephritis and renal scars? A randomized, controlled trial. Pediatrics 2008; 121: 1489-94. Pediatrics  
 16. The RIVUR Trial Investigators. Antimicrobial Prophylaxis for Children with Vesicoureteral Reflux. N Engl J Med 2014; 370: 2367-76. doi:10.1056/NEJMoa1401811 DOI  
 17. Lightner DJ. Review of the available urethral bulking agents. Curr Opin Urol 2002; 12: 333-38. PubMed  
 18. Routh JC, Inman BA, Reinberg Y. Dextranomer/hyaluronic acid for pediatric vesicoureteral reflux: systematic review. Pediatrics 2010; 125: 1010. pmid:20368325 PubMed  
 19. Schwab CW Jr, Hsi-Yang W, Selman H, Smith GH, Snyder HM 3rd, Canning DA. Spontaneous resolution of vesicoureteral reflux: a 15 year perspective. J Urol 2002; 168: 2594-99.
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas