Gå direkt till huvudinnehållet

Enures

Senast reviderad:


Definition:
Sängvätning hos personer >5 år som aldrig varit torra >6 månader (primär enures) eller som tidigare varit torr >6 månader (sekundär enures).
Förekomst:
5–10 % av barn som är 7 år har enures. Alla tycker inte att det är besvärligt.
Symtom:
Ofrivillig miktion på natten. Psykosociala konsekvenser med dåligt självförtroende kan förekomma.
Kliniska fynd:
I regel inga. Förstoppning, andningshinder och utvecklingsrelaterade störningar kan minska tröskeln för enures.
Diagnostik:
Anamnesen är viktigast. Klinisk undersökning behöver inte genomföras hos alla. Urinprov rekommenderas.
Behandling:
Erbjuds från cirka 6 års ålder om barnet ser enures som ett problem. Består av utbildning med råd, skyddsmaterial, dagbok och larmapparat eller desmopressin.
 1. Svenska Enuresakademien. Vårdprogram Enures. 2019 (Hämtad 2019-08-13). svenskaenures.se  
 2. Baird DC, Seehusen DA, Bode DV. Enuresis in children: a case-based approach. Am Fam Physician. 2014 Oct 15;90(8):560-568. PubMed  
 3. Butoler R, Heron J. An exploration of children's views of bed-wetting at nine years. Child Care Health Dev 2008; 34: 65-70. PubMed  
 4. Nevéus T. Nocturnal enuresis-theoretic background and practical guidelines. Pediatr Nephrol. 2011;26(8):1207–1214. PMID:21267599. PubMed  
 5. Nevéus T. Pathogenesis of enuresis: Towards a new understanding. Int J Urol 2017; 24: 174. pmid:28208214 PubMed  
 6. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Primär nokturn enures hos barn. 2018-09-12 (Hämtad 2019-08-15). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 7. Ramakrishnan K. Evaluation and treatment of enuresis. Am Fam Physician. 2008;78(4):489-96. PMID:18756657. PubMed  
 8. Kwak KW, Lee YS, Park KH, Baek M. Efficacy of desmopressin and enuresis alarm as first and second line treatment for primary monosymptomatic nocturnal enuresis: Prospective randomized crossover study. J Urology 2010; 184: 2521-26. PubMed  
 9. Glazener CMA, Evans JHC, Peto RE. Alarm interventions for nocturnal enuresis in children (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 2, 2005. The Cochrane Library  
 10. Caldwell PH, Sureshkumar P, Wong WC. Tricyclic and related drugs for nocturnal enuresis in children. Cochrane Database Syst Rev 2016. pmid:26789925 PubMed  
 11. Forsythe WI, Butler RJ. Fifty years of enuretic alarms. Arch Dis Child 1989; 64: 879-85. PubMed  
 12. Nevéus T, Eggert P, Evans J, et al. Evaluation of and treatment for monosymptomatic enuresis: a standardization document from the International Children's Continence Society. J Urol 2010; 183(2): 441-7. pmid:20006865 PubMed  
 13. Caldwell PHY, Nankivell G, Sureshkumar P. Simple behavioural interventions for nocturnal enuresis in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD003637. DOI: 10.1002/14651858.CD003637.pub3. The Cochrane Library  
 14. Martinson A. Vårdhandboken. Urininkontinens hos barn. 2019-06-18 (hämtad 2019-08-14). www.vardhandboken.se  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Agneta Nordenskjöld, professor och överläkare, Barnkirurgiska kliniken, Astrid Lindgrens barnsjukhus