Gå direkt till huvudinnehållet

Feberkramper

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Krampanfall hos barn i åldersgruppen 6 månader till 5 år som är utlösta av feber. Barnet ska inte ha tecken på intrakraniell infektion eller ha krampanfall utan feber.
Förekomst:
Vanligaste orsaken till krampanfall i åldersgruppen 6 månader till 5 år. Observera att status epileptikus i förloppet av feberkramper är sällsynt, men utgör cirka 1/4 av episoder med status epileptikus i den aktuella åldersgruppen.
Symtom:
Krampanfallet är oftast toniskt-kloniskt och varar vanligtvis <2 minuter. Det är vanligt med postiktal trötthet. 
Kliniska fynd:
Vanligen har barnet fynd som talar för feberutösande infektion, exempelvis en övre luftvägsinfektion. Det ska inte finnas neurologiska bortfall.
Diagnostik:
Inga särskilda undersökningar är indicerade för själva feberkrampen. Underliggande infektion kan kräva utredning.
Behandling:
Behandlingen är att barnet ska undvika att skada sig under anfallet, Långvariga anfall kan behandlas med diazepam eller midazolam. Febernedsättande läkemedel kan minska risken för nya anfall under samma feberperiod.
 1. Sadleir LG, Scheffer IE. Febrile seizures. BMJ 2007; 334: 307-11. PubMed  
 2. American Academy of Pediatrics Steering Committee on Quality Improvement and Management, Subcommittee on Febrile Seizures. Febrile seizures: clinical practice guideline for the long-term management of the child with simple febrile seizures. Pediatrics 2008; 121: 1281-6. Pediatrics  
 3. Forsgren L, Sidenvall R, Blomquist HK, Heijbel J. A prospective incidence study of febrile convulsions. Acat Paediatr Scand 1990; 79: 550-7. PubMed  
 4. Dreier JW, Li J, Sun Y, et al. Evaluation of Long-term Risk of Epilepsy, Psychiatric Disorders, and Mortality Among Children With Recurrent Febrile Seizures: A National Cohort Study in Denmark. JAMA Pediatr 2019. PMID: 31589251 PubMed  
 5. Offringa M, Bossuyt PM, Lubsen J, Ellenberg JH, Nelson KB, Knudsen FU, et al. Risk factors for seizure recurrence in children with febrile seizures: a pooled analysis of individual patient data from five studies. J Pediatr 1994; 124: 574-84. PubMed  
 6. Waruiru C, Appleton R. Febrile seizures: an update. Arch Dis Child 2004; 89: 751-6.
 7. Kjeldsen MJ, Kyvik KO, Friis ML, Christensen K. Genetic and environmental factors in febrile seizures: a Danish population-based twin study. Epilepsy Res 2002; 51: 167-77. PubMed  
 8. Berg AT. Are febrile seizures provoked by a rapid rise in temperature? Am J Dis Child 1993; 147: 1101-3. PubMed  
 9. Berg AT, Shinnar S, Hauser WA, Alemany M, Shapiro ED, Salomon ME, et al. A prospective study of recurrent febrile seizures. N Engl J Med 1992; 327: 1122-7. New England Journal of Medicine  
 10. Dreier JW, Li J, Sun Y, et al. Evaluation of Long-term Risk of Epilepsy, Psychiatric Disorders, and Mortality Among Children With Recurrent Febrile Seizures: A National Cohort Study in Denmark. JAMA Pediatr 2019. PMID: 31589251. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 11. Chung B, Wong V. Relationship between five common viruses and febrile seizure in children. Arch Dis Child 2007; 92: 589-93. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 12. Audenaert D, Van Broeckhoven C, De Jonghe P. Genes and loci involved in febrile seizures and related epilepsy syndromes. Hum Mutat 2006; 27: 391-401. PubMed  
 13. Graves RC, Oehler K, Tingle LE. Febrile seizures: risks, evaluation, and prognosis. Am Fam Physician 2012; 85: 149-53. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 14. Berg AT, Shinnar S. Unprovoked seizures in children with febrile seizures: short-term outcome. Neurology 1996; 47: 562-8. Neurology  
 15. Subcommittee on Febrile Seizures. Neurodiagnostic evaluation of the child with a simple febrile seizure. Pediatrics 2011; 127: 389-94. Pediatrics  
 16. Van Stuijvenberg M, deVos S, Tjiang GC, Steyerberg EW, Derksen-Lubsen G, Moll HA. Parents fear regarding fever and febrile seizures. Acta Paediatr 1999; 88:618-22. PubMed  
 17. McIntyre J, Robertson S, Norris E, Appleton R, Whitehouse WP, Phillips B, et al. Safety and efficacy of buccal midazolam versus rectal diazepam for emergency treatment of seizures in children: a randomised controlled trial. Lancet 2005; 366: 205-10. PubMed  
 18. Bhattacharyya M, Kalra V, Gulati S. Intranasal midazolam vs rectal diazepam in acute childhood seizures. Pediatr Neurol 2006; 34: 355-9. PubMed  
 19. Murata S, Okasora K, Tanabe T, et al. Acetaminophen and Febrile Seizure Recurrences During the Same Fever Episode. Pediatrics 2018. pmid:30297499 PubMed  
 20. Strengell T, Uhari M, Tarkka R, et al. Antipyretic agents for preventing recurrences of febrile seizures: randomized controlled trial. Arch Pediatr Adolesc Med 2009; 163: 799-804. PubMed  
 21. Alldredge BK, Wall DB, Ferriers DM. Effect of prehospital treatment on the outcome of status epilepticus in children. Pediatr Neurol 1995; 12:213-6. PubMed  
 22. Lahat E, Goldman M, Barr J, Bistritzer T, Berkovitch M. Comparison of intranasal midazolam with intravenous diazepam for treating febrile seizures in children: prospective randomized study. BMJ 2000; 321:83-6. British Medical Journal  
 23. Patel N, Ram D, Swiderska N, et al. Febrile seizures. BMJ. 2015 Aug 18;351:h4240. doi: 10.1136/bmj.h4240. DOI  
 24. Offringa M, Newton R, Cozijnsen MA, et al. Prophylactic drug management for febrile seizures in children. Cochrane Database Syst Rev 2017; 2: CD003031. pmid:28225210 www.ncbi.nlm.nih.gov  
 25. Berg AT, Shinnar S, Darefsky AS, Holford TR, Shapiro ED, Salomon ME, et al. Predictors of recurrent febrile seizures: a prospective cohort study. Arch Pediatr Adolesc Med 1997; 151: 371-8. PubMed  
 26. Guedj R, Chappuy H, Titomanlio L, et al. Risk of bacterial meningitis in children 6 to 11 months of age with a first simple febrile seizure: A retrospective, cross-sectional, observational study. Acad Emerg Med 2015; 22:1290-7. PMID: 26468690 PubMed  
 27. Vestergaard M, Pedersen MG, Østergaard J, Pedersen CB et al. Death in children with febrile seizures: a population-based cohort study. Lancet 2008; 372: 457-63. PubMed  
 28. Annegers JF, Hauser WA, Shirts SB, Kurland LT. Factors prognostic of unprovoked seizures after febrile convulsions. N Engl J Med 1987; 316: 493-8. New England Journal of Medicine  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Martin Jägervall, överläkare, Barn- och ungdomskliniken, Centrallasarettet Växjö