Gå direkt till huvudinnehållet

Epilepsi hos barn

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Epilepsi innebär en varaktig benägenhet att få oprovocerade epileptiska anfall. Anfallen klassificeras utifrån om det har fokal (begränsar sig till en hjärnhalva) eller generaliserad (involverar bägge hjärnhalvor) start.
Förekomst:
Cirka 0,6–0,7 % av befolkningen har aktiv epilepsi. Andelen är något lägre hos barn. Det innebär att det i Sverige finns mellan 60 000 och 70 000 personer med epilepsi, varav drygt 50 000 är vuxna och drygt 10 000 är barn. Livstidsprevalensen uppges till 3 %, men cirka 70 % av dessa går i remission.
Symtom:
Symtomen beror på vilken typ av epilepsi som patienten har. Anfall med generaliserade kramper och akut medvetandeförlust, korta medvetandeförluster utan kramper (absenser), eller fokala kramper utan eller med medvetandeförlust. Bra om anhöriga kan filma anfallen.
Kliniska fynd:
Undersökning som inte utförs under pågående anfall kan identifiera neurologiska skador, men är ofta normal.
Diagnostik:
Klinisk diagnos som framförallt baseras på grundlig anamnes, uppgifter från anhöriga, klinisk undersökning, orienterande blodprover, EEG och MRT hjärna. Om möjligt kategorisering i ett epileptiskt syndrom.
Behandling:
Akutbehandling vid krampanfall som varar >5 minuter. Behandling med antiepileptika påbörjas vanligen efter det andra oprovocerade epileptiska anfallet. I läkemedelsresistenta fall är det viktigt att överväga icke-farmakologisk behandling tidigt i sjukdomsförloppet – diagnostisk reevaluering, justering av livsstil, epilepsikirurgi, stimulering av vagusnerven eller ketogen diet.
 1. Zelano J, Stödberg T, Tomson T. Nya reviderade klassifikationer av epilepsianfall och sjukdomstyp. Lakartidningen.se 2018-05-22 www.lakartidningen.se  
 2. Scheffer IE, Berkovic S, Capovilla G, et al. ILAE classification of the epilepsies: Position paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology.Epilepsia. 2017 Apr;58(4):512-521. PMID: 28276062 PubMed  
 3. Epilepsi – behandlingsrekommendation från Läkemedelsverket (2019) lakemedelsverket.se  
 4. Diagnoser i specialiserad öppenvård. Statistikdatabas. Socialstyrelsen. www.socialstyrelsen.se  
 5. Marson A, Maguire M, Ramaratnam S. Epilepsy. Clinical Evidence, June 2009.
 6. Sander JW. The epidemiology of epilepsy revisited. Curr Opin Neurol 2003; 16: 165-70.
 7. Forsgren L, Beghi E, Oun A, et al. The epidemiology of epilepsy in Europe - a systematic review. Eur J Neurol 2005; 12: 245-53. Pmid: 15804240 PubMed  
 8. Forsgren L. Epidemiology: incidence and prevalence. I: Wallace S, red. Epilepsy in children. London: Chapman and Hall Medical, 1996: 27 - 37.
 9. Syvertsen M, Nakken KO, Edland E et al. Prevalence and etiology of epilepsy in a Norwegian county – A population based study. Epilepsia 2015; 56: 699-706. PMID 25810072.
 10. Christensen J, Pedersen MG, Pedersen CB, et al. Long term risk of epilepsy after traumatic brain injury in children and young adults: a population based cohort study. Lancet 2009; 373: 1105-10.
 11. Chung S. Febrile seizures. Korean J Pediatr 2014; 57(9): 384-95. pmid:25324864 PubMed  
 12. Pavlidou E, Panteliadis C. Prognostic factors for subsequent epilepsy in children with febrile seizures. Epilepsia 2013; 54(12): 2101-7. pmid:24304433 PubMed  
 13. Plouin P. Benign idiopathic neonatal convulsions (familial and non-familial). I: Roger J, Bureau M, Dravet CH, Dreifuss FE, Perret A, Wolf P, red. Epileptic syndromes in infancy, childhood and adolescence. London: John Libbey, 1992: 3 - 11.
 14. Nabbout R, Dulac O. Epileptic syndromes in infancy and childhood. Curr Opin Neurol 2008; 21: 161-6. PubMed  
 15. Song JM, Hahn J, Kim SH, Chang MJ. Efficacy of Treatments for Infantile Spasms: A Systematic Review. NCBINCBI Logo Skip to main content Skip to navigation Resources How To About NCBI Accesskeys PubMed US National Library of Medicine National Institutes of Health Search databaseSearch term Search AdvancedHelp Result Filters Format: AbstractSend to Clin Neuropharmacol. 2017 Mar/Apr;40(2):63-84. PMID: 28288483 PubMed  
 16. Claes L, Del Favero J, Ceulemans B, Langae L, Van Broeckhover C, De Jonghe P. De novo mutations in the sodium-channel gene SCNIA cause severe myoclonic epilepsy of infancy. Am J Hum Genet 2001; 68: 1327 - 32. PubMed  
 17. Auvin S, Pandit F, De Bellecize J, et al. Benign myoclonic epilepsy in infants: electroclinical features and long-term follow-up of 34 patients. Epilepsia 2006 Feb; 47(2): 387-93. pmid:16499765 PubMed  
 18. Stephani U. The natural history of myoclonic astatic epilepsy (Doose syndrome) and Lennox-Gastaut syndrome. Epilepsia 2006; 47 Suppl 2: 53-5. pmid:17105462 PubMed  
 19. Wirell E, Camfield C, Camfield P, Dooley J. Prognostic significance of failure of the initial antiepileptic drug in children with absence epilepsy. Epilepsia 2001; 42: 760 - 3. PubMed  
 20. Landau WM, Kleffner FR. Syndrome of aquired aphasia with convulsive disorder in children. Neurol 1957; 7: 523 - 30. PubMed  
 21. Panyiotopoulus CP. Early-onset benign childhood occipital seizure susceptibility syndrome: a syndrome to recognize. Epilepsia 1999; 40: 621 - 30. PubMed  
 22. Montalent E, Imperiale D, Rovera A, Bergamosco B, Benna P. Clinical features, EEG findings and diagnostic pitfalls in juvenile myoclonic epilepsy: a series of 63 patients. J Neurol Sci 2001; 184: 65 - 70. PubMed  
 23. Delgado-Escueta AV, Koeleman BP, Bailey JN, Medina MT, Durón RM. The quest for juvenile myoclonic epilepsy genes. Epilepsy Behav. 2013; 28: S52-7. pmid:23756480 PubMed  
 24. Dowell SF, Sejvar JJ, Riek L, et al. Nodding syndrome. Emerg Infect Dis 2013; 19(9): 1374-84. pmid:23965548 PubMed  
 25. Sadrnia S, Yousefi P, Jalali L. Correlation between seizure in children and prolonged QT interval. ARYA Atheroscler 2013 Jan; 9(1): 7-10. pmid:23696753 PubMed  
 26. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi – Stöd för styrning och ledning. 2019. www.socialstyrelsen.se  
 27. Capovilla, G., Kaufman, K. R., Perucca, E., Moshé, S. L. and Arida, R. M. (2016), Epilepsy, seizures, physical exercise, and sports: A report from the ILAE Task Force on Sports and Epilepsy. Epilepsia, 57: 6–12. doi: 10.1111/epi.13261 DOI  
 28. Epilepsi hos barn och ungdomar – handläggningsstöd, uppdaterat Svenska epilepsisällskapet 2016 snpf.barnlakarforeningen.se  
 29. Nakken K, Johannessen S. Anfallsforverring forårsaket av antiepileptika. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2052-5. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 30. Ytterligare åtgärder för att undvika valproat under graviditet. Läkemedelsverket 2018-03-28. lakemedelsverket.se  
 31. McIntyre J, Robertson S, Norris E et al. Safety and efficacy of buccal midazolam versus rectal diazepam for emergency treatment of seizures in children: a randomised controlled trial. Lancet 2005; 366: 205-10. PubMed  
 32. Holsti M, Dudley N, Schunk J, et al. Intransal midazolam vs rectal diazepam for the home treatment of acute seizures in pediatric patients with epilepsy. Arch Pediatr Adolesc Med 2010; 164: 747-53. PubMed  
 33. SBU. Diagnos och behandling av epilepsi 2018. www.sbu.se  
 34. Panebianco M, Rigby A, Weston J, Marson AG. Vagus nerve stimulation for partial seizures. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. No.: CD002896. DOI: 10.1002/14651858.CD002896.pub2 DOI  
 35. Privitera MD, Welty TE, Ficker DM, Welge J. Vagus nerve stimulation for partial seizures (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 1, 2002. Oxford: Update Software. The Cochrane Library  
 36. Kumlien E, Hallböök T, Dahlin M. Andra behandlingsalternativ vid svårbehandlad epilepsi. Lakartidningen.se 2018-05-22 www.lakartidningen.se  
 37. Kverneland M, Selmer KK, Nakken KO et al. A prospective study of the modified Atkins diet for adults with idiopathic generalized epilepsy. Epilepsy Behav. 2015;53:197-201. PMID: 26588588 PubMed  
 38. Sondhi V, Agarwala A, Pandey RM et al. Efficacy of Ketogenic Diet, Modified Atkins Diet, and Low Glycemic Index Therapy Diet Among Children With Drug-Resistant Epilepsy: A Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr. 2020 Aug 3;174(10):1–9. Epub ahead of print. PMID: 32761191 PubMed  
 39. Skollag (2010:800) www.riksdagen.se  
 • Martin Jägervall, överläkare, Barn- och ungdomskliniken, Centrallasarettet Växjö
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet