Gå direkt till huvudinnehållet

Affektkramper

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Stimuli (smärta eller ilska) leder till gråt som kulminerar med att barnet slutar att andas och blir frånvarande under några sekunder. Indelas i blå, bleka och blandade anfall. Familjeanamnes hos cirka 25 %. 
Förekomst:
Prevalens anges till 3–4 %. Debuterar vanligen i 6–18 månaders ålder, alltid för 2 års ålder.
Symtom:
Blå affektkramp med lång föregående gråt ("skriker till det blir borta"), blek affektkramp med mycket kort föregående gråt. Medvetandeförlust och slapphet, eventuellt med kramper under några få sekunder. Varar aldrig >1minut.
Kliniska fynd
:Särskilt efter blek affektkramp kan trötthet förekomma efter anfallet. För övrigt normala fynd vid undersökning.
Diagnostik:
EEG och/eller EKG kan utföras vid tveksamhet om diagnosen.
Behandling:
Behandlingen består av information till föräldrarna och eventuellt undvikande av kända utlösande faktorer. Järntillskott vid påvisad anemi eller järnbrist.
 1. DiMario FJ Jr. Prospective study of children with cyanotic and pallid breath-holding spells. Pediatrics 2001; 107(2): 265-9. PubMed  
 2. Nguyen TT, Kaplan PW, Wilfong A. Nonepileptic paroxysmal disorders in infancy. UpToDate, last updated Jan 22, 2018. UpToDate  
 3. Pedersen KW, Knudsen FU. Skal børn med affektkramper behandles med jern?. Ugeskr Læger 2004; 166: 2789-91. PubMed  
 4. Guilleminault C, Huang YS, Chan A et.al. Cyanotic breath-holding spells in children respond to adenotonsillectomy for sleep-disordered breathing. J Sleep Res 2007; 16: 406-13. PubMed  
 5. Boon R. Does iron have a place in the management of breath holding spells? Arch Dis Child 2002; 86: 77-8. PubMed  
 6. Zehetner AA, Orr N, Buckmaster A, Williams K, Wheeler DM. Iron supplementation for breath-holding attacks in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 5. Art. No.: CD008132. DOI: 10.1002/14651858.CD008132.pub2 DOI  
 7. Sawires H, Botrous O. Double-blind, placebo-controlled trial on the effect of piracetam on breath-holding spells. Eur J Pediatr 2012; 171:1063. PubMed  
 8. Donma MM. Clinical efficacy of piracetam in treatment of breath-holding spells. Pediatr Neurol 1998; 18: 41-5. PubMed  
 9. Olsen AL, Mathiasen R, Rasmussen NH et. al. Long-term prognosis for children with breath-holding spells. Dan Med Bull 2010; 57: A4217. PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Martin Jägervall, överläkare, Barn- och ungdomskliniken, Centrallasarettet Växjö