Gå direkt till huvudinnehållet

Teratom

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Defintion:
Teratom är en typ av germinalcellstumörer som består av minst två av de tre cellskikten ektoderm, endoderm och mesoderm. Teratom kan innehålla mogen, omogen och malign vävnad. Mogna teratom består av fullt differentierad vävnad, exempelvis tänder, hår och ben.
Förekomst:
Sacrococcygeala teratom förekommer hos 1 av cirka 27 000 nyfödda. Ovariella teratom ses vanligen i åldern 10–30 år, germinalcellstumörer utgör 20–30 % av alla ovarialtumörer och är huvudsakligen mogna teratom. Germinalcellstumörer utgör 95 % av all testikelcancer, en liten del av dessa är testikulära teratom. Benigna teratom i främre mediastinum är sällsynta och representerar 10 % av alla tumörer i den här regionen.
Symtom:
Sacrococcygeala teratom upptäcks oftast vid prenatal ultraljudsundersökning. Godartade ovariella teratom är ofta asymptomatiska och upptäcks av en tillfällighet. Symtomatiska ovariella teratom kan ge magsmärtor, uppfyllnad eller onormala livmoderblödningar, vid torsion symtom som vid akut buk. Testikulära teratom debuterar oftast som smärtfri testikulär förstoring, ibland torsion med svåra smärtor. Mediastinala teratom är ofta asymtomatiska, men om symtom förekommer är de relaterade till mekaniska effekter på närliggande strukturer och kan medföra bröstsmärtor, hosta, dyspné eller återkommande lunginflammationer.
Kliniska fynd:
Beror på var teratomet sitter och eventuella komplikationer till följd av teratomet.
Diagnostik:
Bilddiagnostik, histologi och tumörmarkörer.
Behandling:
I huvudsak kirurgi. Vid malignifiering kan cytostatika vara aktuellt.
 1. Hamilton CA. Cystic teratoma. Medscape, last updated Nov 22, 2019.
 2. Hall C, Ritz B, Cockburn M, Davidson TB, Heck JE. Risk of malignant childhood germ cell tumors in relation to demographic, gestational, and perinatal characteristics. Cancer Epidemiol. 2017;46:42-49. PubMed  
 3. Egler RA, Levine D, Wilkins-Haug L. Sacrococcygeal germ cell tumors. Last updated: Jan 28, 2021 www.uptodate.com  
 4. Nationellt vårdprogram tumörer i hjärna och ryggmärg, RCC (hämtad 2021-08-20) cancercentrum.se  
 5. Gershenson DM. Ovarian germ cell tumors: Pathology, clinical manifestations, and diagnosis. UpToDate, last updated Mar 15, 2021. UpToDate  
 6. Nationellt vårdprogram äggstockscancer, icke epitelial. RCC (hämtad 2021-08-17) cancercentrum.se  
 7. NORDCAN. Testikelcancer. Hämtad 2021-08-17. www-dep.iarc.fr  
 8. Almeida PT, Heller D. Anterior Mediastinal Mass. 2021 Jul 18. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–. PMID: 31536215. PubMed  
 9. Comerci JT Jr, Licciardi F, Bergh PA, et al. Mature cystic teratoma: a clinicopathologic evaluation of 517 cases and review of the literature. Obstet Gynecol 1994; 84: 22-8. PubMed  
 10. Standardiserat vårdförlopp äggstockscancer, RCC (hämtad 2021-08-20)
 11. Standardiserat vårdförlopp testikelcancer, RCC (hämtad 2021-08-20) cancercentrum.se  
 12. Hambraeus M. Sacrococcygeal teratoma from genetics to long-term follow-up. Doctoral dissertation. Faculty of medicine, Lund University, 2019 portal.research.lu.se  
 13. Mais V, Guerriero S, Ajossa S, et al. Transvaginal ultrasonography in the diagnosis of cystic teratoma. Obstet Gynecol 1995; 85: 48-52. PubMed  
 14. Patel MD, Feldstein VA, Lipson SD, et al. Cystic teratomas of the ovary: diagnostic value of sonography. AJR Am J Roentgenol 1998; 171: 1061-5. PubMed  
 15. Baumgarten HD, Gebb JS, Khalek N, Moldenhauer JS, Johnson MP, Peranteau WH, Hedrick HL, Adzick NS, Flake AW. Preemptive Delivery and Immediate Resection for Fetuses with High-Risk Sacrococcygeal Teratomas. Fetal Diagn Ther. 2019;45(3):137-144. doi: 10.1159/000487542. Epub 2018 May 7. PMID: 29734172. PubMed  
 16. Peiró JL, Sbragia L, Scorletti F, Lim FY, Shaaban A. Management of fetal teratomas. Pediatr Surg Int. 2016 Jul;32(7):635-47. doi: 10.1007/s00383-016-3892-3. Epub 2016 Apr 25. PMID: 27112491. PubMed  
 17. Ahmed A, Lotfollahzadeh S. Cystic Teratoma. 2021 Jun 2. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–. PMID: 33231995. PubMed  
 18. Behandlingsriktlinjer vid testikelcancer, SWENOTECA (The Swedish and Norwegian Testicular Cancer Group cancercentrum.se  
 19. Mlčochová G, Kučerová L, Rousková B, Rygl M, Prosová B, Matěcha J, Černý M, Hercíková L, Sochůrek J, Fait T. Sacrococcygeal teratoma. Ceska Gynekol. 2019 Winter;84(2):140-144. English. PMID: 31238684. PubMed  
 20. van Heurn LJ, Coumans ABC, Derikx JPM, Bekker MN, Bilardo KM, Duin LK, Knapen MFCM, Pajkrt E, Sikkel E, van Heurn LWE, Oepkes D. Factors associated with poor outcome in fetuses prenatally diagnosed with sacrococcygeal teratoma. Prenat Diagn. 2021 Jul 30. doi: 10.1002/pd.6026. Epub ahead of print. PMID: 34327722. PubMed  
 21. Makin EC, Hyett J, Ade-Ajayi N, et.al. Outcome of antenatally diagnosed sacrococcygeal teratomas: single-center experience (1993-2004). J Pediatr Surg 2006; 41: 388-93. PubMed  
 22. Usui N, Kitano Y, Sago H, Kanamori Y, Yoneda A, Nakamura T, Nosaka S, Saito M, Taguchi T. Outcomes of prenatally diagnosed sacrococcygeal teratomas: the results of a Japanese nationwide survey. J Pediatr Surg. 2012 Mar;47(3):441-7. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2011.08.020. PMID: 22424335. PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Internationellt samarbete

 • Medibas har ett samarbete med redaktionerna i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) och Deximed. Deras texter är viktiga källor i Medibas revisionsarbete