Gå direkt till huvudinnehållet

Teratom

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Defintion:
Teratom är en typ av germinalcellstumörer som består av minst två av de tre cellskikten ektoderm, endoderm och mesoderm. Teratom kan innehålla mogen, omogen och malign vävnad. Mogna teratom består av fullt differentierad vävnad, exempelvis tänder, hår och ben.
Förekomst:
Sacrococcygeala teratom förekommer hos 1 av cirka 27 000 nyfödda. Ovariella teratom ses vanligen i åldern 10–30 år, germinalcellstumörer utgör 20–30 % av alla ovarialtumörer och är huvudsakligen mogna teratom. Germinalcellstumörer utgör 95 % av all testikelcancer, en liten del av dessa är testikulära teratom. Benigna teratom i främre mediastinum är sällsynta och representerar 10 % av alla tumörer i den här regionen.
Symtom:
Sacrococcygeala teratom upptäcks oftast vid prenatal ultraljudsundersökning. Godartade ovariella teratom är ofta asymptomatiska och upptäcks av en tillfällighet. Symtomatiska ovariella teratom kan ge magsmärtor, uppfyllnad eller onormala livmoderblödningar, vid torsion symtom som vid akut buk. Testikulära teratom debuterar oftast som smärtfri testikulär förstoring, ibland torsion med svåra smärtor. Mediastinala teratom är ofta asymtomatiska, men om symtom förekommer är de relaterade till mekaniska effekter på närliggande strukturer och kan medföra bröstsmärtor, hosta, dyspné eller återkommande lunginflammationer.
Kliniska fynd:
Beror på var teratomet sitter och eventuella komplikationer till följd av teratomet.
Diagnostik:
Bilddiagnostik, histologi och tumörmarkörer.
Behandling:
I huvudsak kirurgi. Vid malignifiering kan cytostatika vara aktuellt.
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim