Gå direkt till huvudinnehållet

Fabrys sjukdom

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Lysosomal sjukdom. En X-bunden, ärftlig ämnesomsättningssjukdom som leder till ansamling av fettämnen i celler som kan ge skada på blodkärl och organ. Heterozygota kvinnor kan ha symtom men är ibland symtomfria, medan heterozygota män alltid får sjukdomstecken. 
Förekomst:
Cirka 2 per 100 000 personer.
Symtom:
Anfall av intensa smärtor i händer och fötter, nedsatt förmåga att svettas, hudförändringar och ögonförändringar. Debut oftast i tidig skolålder.
Kliniska fynd:
Små röda prickar (telangiektasier, angiokeratom) på huden, tillväxt av hjärtats vänstra kammare hos unga vuxna och ansamlingar av globotriaocylceramid i ögats hornhinna.
Diagnostik:
Vid stroke av okänd anledning, kronisk njursjukdom och/eller ett flertal cystor hos unga vuxna i njurarna kan sjukdomen misstänkas. Blodprov för enzymet alfa-galaktosidas A i vita blodkroppar och i plasma. DNA-analys.
Behandling:
Livslång behandling med rekombinant alfa-galaktosidas, migalastat vid vissa mutationer. Symtomlindring och förebyggande åtgärder.