Gå direkt till huvudinnehållet

Transposition av de stora artärerna (TGA)

Senast uppdaterad: Publicerad:
Sakkunnig:


Definition:
Transposition av de stora artärerna är ett medfött hjärtfel som innebär att aorta och arteria pulmonalis har bytt plats.
Förekomst:
Tillståndet är ett av de vanligaste medfödda hjärtfelen. 
Symtom:
Cyanos vid födseln eller strax därefter är ett karakteristiskt symtom.
Kliniska fynd:
Cyanos eller hypoxi hos spädbarnet utan respiratorisk stress. Ibland kan blåsljud auskulteras om det samtidigt finns en kammarseptumdefekt. Tecken på hjärtsvikt kan även förekomma.
Diagnostik:
Ekokardiografi bekräftar diagnosen. 
Behandling:
Korrigerande operation inom de två första levnadsveckorna. 
  1. Västra Götalandsregionen. Skånes Universitetssjukhus. Handläggning vid de vanligaste hjärtfelen hjärtlungtransplantation samt rytmrubbningar. Barnhjärtcentrum Göteborg och Lund 2016 (hämtad 2023-03-26). sbkf.barnlakarforeningen.se  
  2. CDC. Centers for Disease Control and Prevention. D-Transposition of the Great Arteries. Last Reviewed: February 2, 2023 (hämtad 2023-03-26). www.cdc.gov  
  3. Guidelines for the Management of Congenital Heart Diseases in Childhood and Adolescence. Cardiol Young. 2017;27(S3):S1-S105. PMID: 28972464. PubMed  
  4. Janusinfo. Region Stockholm. Transposition av de stora kärlen. Senast ändrad 2018-09-20 (hämtad 2023-03-26). www.janusinfo.se  
  5. Sarris GE Chairperson Greece, Balmer C Switzerland, Bonou P Greece, et al. Clinical guidelines for the management of patients with transposition of the great arteries with intact ventricular septum. Eur J Cardiothorac Surg. 2017;51(1):e1-e32. PMID: 28077506. PubMed  
  6. Fulton DR, Kane DA. D-transposition of the great arteries (D-TGA): Anatomy, clinical features, and diagnosis. UpToDate. Last updated: Jan 23, 2023 (hämtad 2023-03-26). www.uptodate.com  
  7. Wren C, Birrell G, Hawthorne G. Cardiovascular malformations in infants of diabetic mothers. Heart 2003;89:1217-1220. PubMed  
  8. Chen Z, Li S, Guo L, Peng X, Liu Y. Prenatal alcohol exposure induced congenital heart diseases: From bench to bedside. Birth Defects Res. 2021;113(7):521-534. PMID: 32578335 PubMed  
  9. Kordopati-Zilou K, Sergentanis T, Pervanidou P, et al. Dextro-Transposition of Great Arteries and Neurodevelopmental Outcomes: A Review of the Literature. Children (Basel). 2022;9(4):502. Published 2022 Apr 2. PMID: 35455546. PubMed  
  • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas