Gå direkt till huvudinnehållet

Persisterande ductus arteriosus

Senast reviderad:
Sakkunnig:


DEFINITION:
Persisterande ductus arteriosus (PDA) är ett medfött hjärtfel som innebär att ductus arteriosus (kanalen mellan aorta och arteria pulmonalis) förblir öppen efter födseln.
FÖREKOMST:
PDA är bland de vanligaste medfödda hjärtsjukdomarna och utgör 9–15 % av dessa tillstånd.
SYMTOM:
PDA är ofta asymtomatisk, de flesta fall upptäcks på grund av tillfälligt fynd av biljud. Stor PDA kan innebära ett allvarligt förlopp med utveckling av pulmonell övercirkulation under de första levnadsveckorna.
KLINISKA FYND:
Beror på grad och riktning av flödet genom PDA. De vanligaste kliniska fynden vid större V-H-shuntar är kontinuerligt biljud med maskinhallsprägel samt stor skillnad mellan systoliskt och diastoliskt blodtryck.
DIAGNOSTIK:
Diagnosen ställs med ekokardiografi med doppler.
BEHANDLING:
Behandlingen är eventuellt slutning med läkemedel, kateterbehandling eller öppen kirurgisk slutning.
 1. Costeloe K, Hennessy E, Gibson AT, et al. The EPICure study: outcomes to discharge from hospital for infants born at the threshold of viability. Paediatrics 2000; 106: 659-71. PubMed  
 2. Nagasawa H, Hamada C, Wakabayashi M, et al. Time to spontaneous ductus arteriosus closure in full-term neonates. Open Heart 2016. doi:10.1136/openhrt-2016-000413 DOI  
 3. Urquhart DS, Nicholl RM. How good is clinical examination at detecting a significant patent ductus arteriosus in the preterm neonate? Arch Dis Child 2003; 88: 85-86. PubMed  
 4. Takenaka K, Sakamoto T, Shiota T, Amano W, Igarashi T, Sugimoto T. Diagnosis of patent ductus arteriosus in adults by biplane transesophageal color Doppler flow mapping. Am J Cardiol 1991;68:691-3. PubMed  
 5. Malviya M, Ohlsson A, Shah S. Surgical versus medical treatment with cyclooxygenase inhibitors for symptomatic patent ductus arteriosus in preterm infants. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(3):CD003951. PMID: 23543527 PubMed  
 6. Shrivastava S. Timing of surgery/catheter intervention in common congenital cardiac defects. Indian J Pediatr 2000; 67(3 Suppl): 2-6.
 7. Therrien J, Dore A, Gersony W, et al. Canadian Cardiovascular Society: CCS Consensus Conference 2001 update-recommendations for the management of adults with congenital heart disease (Part 1). Can J Cardiol 2001; 17: 940-59. PubMed  
 8. Shah SS, Ohlsson A. Ibuprofen for the prevention of patent ductus arteriosus in preterm and/or low birth weight infants. Cochrane Database Syst Rev. 2003;(2):CD004213. Cochrane (DOI)  
 9. Ohlsson A, Walia R, Shah SS. Ibuprofen for the treatment of patent ductus arteriosus in preterm or low birth weight (or both) infants. Cochrane Database Syst Rev. 2015;2:CD003481. DOI:10.1002/14651858.CD003481.pub6 DOI  
 10. Mitra S, Florez ID, Tamayao MD, et al. Association of placebo, indomethacin, ibuprofen, and acetaminophen with closure of hemodynamically significant patent ductus arteriosus in preterm infants: A systematic review and meta-analysis. JAMA 2018; 319: 1221-38. pmid:29584842 PubMed  
 11. Lunde Dalen M, Bjørnstad PG. Kateterlukking av persisterende ductus arteriosus. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 3358-60. PubMed  
 12. Bratlid D, Farstad T. Persisterende ductus arteriosus hos for tidlig fødte barn. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 1455-8. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 13. Brickner ME, Hilus LD, Lange RA. Review article: Congenital Heart disease in adults. Second of two parts. N Engl J Med 2000; 342: 334-42. New England Journal of Medicine  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Gudrun Björkhem, docent och överläkare, Barnhjärtcentrum, Skånes universitetssjukhu