Gå direkt till huvudinnehållet

Persisterande ductus arteriosus

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Persisterande ductus arteriosus (PDA) är ett medfött hjärtfel som innebär att ductus arteriosus (kanalen mellan aorta och arteria pulmonalis) förblir öppen efter födseln.
Förekomst:
PDA är bland de vanligaste medfödda hjärtsjukdomarna och utgör 5–10 % av dessa tillstånd. Förekomsten är betydligt högre hos för tidigt födda barn och ökar med graden av prematuritet.
Symtom:
PDA är ofta asymtomatisk, de flesta fall upptäcks på grund av fynd av biljud. Stor PDA kan innebära ett allvarligt förlopp med utveckling av pulmonell hypertension under de första levnadsveckorna.
Kliniska fynd:
Beror på grad och riktning av flödet genom PDA. De vanligaste kliniska fynden vid större vänster till höger-shuntar är kontinuerligt biljud med maskinhallsprägel samt stor skillnad mellan systoliskt och diastoliskt blodtryck.
Diagnostik:
Diagnosen ställs med ekokardiografi med doppler.
Behandling:
Behandlingen beror på barnets ålder och graden av shuntning. Vid de allra minsta defekterna är slutning inte nödvändig. Behandlingsalternativ är läkemedel och/eller slutning med kateterteknik eller kirurgi.
 1. Stout KK, Daniels CJ, Aboulhosn JA, et al. 2018 AHA/ACC Guideline for the Management of Adults With Congenital Heart Disease: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2019 Apr 2;139(14):e698-e800. doi: 10.1161/CIR.0000000000000603. Erratum in: Circulation. 2019 Apr 2;139(14):e833-e834. PMID: 30586767 PubMed  
 2. Handläggning vid de vanligaste medfödda hjärtfelen, hjärthjärtlungtransplantation samt rytmrubbningar. Barnhjärtcentrum Göteborg och Lund, maj 2016 sbkf.barnlakarforeningen.se  
 3. Baumgartner H, De Backer J, Babu-Narayan SV et al. ESC Scientific Document Group. 2020 ESC Guidelines for the management of adult congenital heart disease. Eur Heart J. 2021 Feb 11;42(6):563-645. doi: 10.1093/eurheartj/ehaa554. PMID: 32860028 PubMed  
 4. Schneider D, Moore J. Patent Ductus Arteriosus. Circulation 2006; 114: 1873-1882. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.105.592063. PMID: 17060397 PubMed  
 5. Dice J, Bhatia J. Patent Ductus Arteriosus: An Overview. J Pediatr Pharmacol Ther 2007; 12: 138-146. PMID: 23055849 www.ncbi.nlm.nih.gov  
 6. Nagasawa H, Hamada C, Wakabayashi M, et al. Time to spontaneous ductus arteriosus closure in full-term neonates. Open Heart 2016. doi:10.1136/openhrt-2016-000413. PMID: 27239325 PubMed  
 7. Gesellschaft für Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin. Symptomatischer Ductus arteriosus des Frühgeborenen - Diagnostik und Therapie. Stand 2011. www.awmf.org  
 8. Urquhart DS, Nicholl RM. How good is clinical examination at detecting a significant patent ductus arteriosus in the preterm neonate? Arch Dis Child 2003; 88: 85-86. PMID: 12495976 PubMed  
 9. Malviya M, Ohlsson A, Shah S. Surgical versus medical treatment with cyclooxygenase inhibitors for symptomatic patent ductus arteriosus in preterm infants. Cochrane Database Syst Rev. 2013;(3):CD003951. PMID: 23543527 PubMed  
 10. Ohlsson A, Walia R, Shah SS. Ibuprofen for the treatment of patent ductus arteriosus in preterm or low birth weight (or both) infants. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Feb 11;2(2):CD003481. doi: 10.1002/14651858.CD003481.pub8. PMID: 32045960 PubMed  
 11. Jasani B, Mitra S, Shah PS. Paracetamol (acetaminophen) for patent ductus arteriosus in preterm or low birth weight infants. Cochrane Database Syst Rev. 2022 Dec 15;12:CD010061. doi: 10.1002/14651858.CD010061.pub5. PMID: 36519620 PubMed  
 12. Hundscheid T, Onland W, Kooi EMW, et al. Expectant Management or Early Ibuprofen for Patent Ductus Arteriosus. N Engl J Med. 2023;388(11):980-990. PubMed  
 13. Ståleby A, Jägerström A, Söderberg B, Sunnegårdh J, Berggren H. Slutning av förmaksseptumdefekt av sekundumtyp hos barn och ungdomar. Både kateterteknik och öppen kirurgi behövs i terapiarsenalen Closure of secundum atrial septal defects in children and adolescents. Both catheterization and open surgery are needed in the therapeutic arsenal. Lakartidningen. 2007 Mar 7-13;104(10):770-4. Swedish. PMID: 17432793 PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet