Gå direkt till huvudinnehållet

Kammarseptumdefekt (VSD)

Senast reviderad:


Definition:
Kammarseptumdefekt (VSD) är ett medfött hjärtfel som innebär en defekt i septum mellan höger och vänster kammare.
Förekomst:
VSD är det vanligaste medfödda hjärtfelet och utgör 30–40 % av alla medfödda hjärtfel. Incidensen globalt är 2,6 per 1 000 levande födda.
Symtom:
Små defekter ger ofta inga symtom. Större defekter med betydande shunt kan orsaka pulmonell hypertension och hjärtsvikt.
Kliniska fynd:
Holosystoliskt blåsljud med punctum maximum längs nedre vänstra sternalranden kan höras. Eventuellt tecken till hjärtsvikt.
Diagnostik:
Diagnosen ställs med ekokardiografi med doppler.
Behandling:
Behandlingen är eventuellt kateterburen eller kirurgisk slutning.
 1. Handläggning vid de vanligaste medfödda hjärtfelen, hjärt-hjärtlungtransplantation samt rytmrubbningar Barnhjärtcentrum Göteborg och Lund, maj 2016 (hämtad 2023-03-02) sbkf.barnlakarforeningen.se  
 2. Penny DJ, Vick GW 3rd. Ventricular septal defect. Lancet. 2011;377(9771):1103-1112. doi:10.1016/S0140-6736(10)61339-6PMID: 21349577 PubMed  
 3. van der Linde D, Konings EE, Slager MA, et al. Birth prevalence of congenital heart disease worldwide: a systematic review and meta-analysis. J Am Coll Cardiol. 2011;58(21):2241-2247. doi:10.1016/j.jacc.2011.08.025PMID: 22078432 PubMed  
 4. Roguin N, Du ZD, Barak M, Nasser N, Hershkowitz S, Milgram E. High prevalence of muscular ventricular septal defect in neonates. J Am Coll Cardiol. 1995;26(6):1545-1548. doi:10.1016/0735-1097(95)00358-4PMID: 7594083 PubMed  
 5. Ramaswamy P. Ventricular septal defects. Medscape, updated Dec 09, 2020 (hämtad 2023-03-02). emedicine.medscape.com  
 6. Baumgartner H, De Backer J, Babu-Narayan SV, et al. 2020 ESC Guidelines for the management of adult congenital heart disease. Eur Heart J. 2021;42(6):563-645. doi:10.1093/eurheartj/ehaa554PMID: 32860028 PubMed  
 7. Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie. Ventrikelseptumdefekt im Kindes- und Jugendalter. AWMF-Nr. 023-012. 2019-11-27 (hämtas 2023-03-02) register.awmf.org  
 8. Socialstyrelsen. Sällsynta hälsotillstånd. Trisomi 13-syndromet. 2008-02-11 (hämtad 2023-03-02). www.socialstyrelsen.se  
 9. Socialstyrelsen. Sällsynta hälsotillstånd. Trisomi 18-syndromet. 2015-12-30 (hämtad 2023-03-02). www.socialstyrelsen.se  
 10. Arvanitaki A, Gatzoulis MA, Opotowsky AR, et al. Eisenmenger Syndrome: JACC State-of-the-Art Review. J Am Coll Cardiol. 2022;79(12):1183-1198. doi:10.1016/j.jacc.2022.01.022PMID: 35331414 PubMed  
 11. Svensk Barnkardiologisk Förening: RIKTLINJER FÖR ENDOKARDITPROFYLAX 2020 (hämtad 2023-03-03) sbkf.barnlakarforeningen.se  
 12. Scully BB, Morales DL, Zafar F, et al. Current expectations for surgical repair of isolated ventricular septal defects. Ann Thorac Surg 2010; 89: 544-9. PubMed  
 13. Schipper M, Slieker MG, Schoof PH, Breur JM. Surgical Repair of Ventricular Septal Defect; Contemporary Results and Risk Factors for a Complicated Course. Pediatr Cardiol. 2017;38(2):264-270. doi:10.1007/s00246-016-1508-2PMID: 27872996 PubMed  
 14. Gabriel HM, Heger M, Innerhofer P, et al. Long-term outcome of patients with ventricular septal defect considered not to require surgical closure during childhood. J Am Coll Cardiol. 2002;39(6):1066-1071. doi:10.1016/s0735-1097(02)01706-0PMID: 11897452 PubMed  
 15. Neumayer U, Stone S, Somerville J. Small ventricular septal defects in adults. Eur Heart J 1998;19:1573-82. European Heart Journal  
 • Veronica Pahlberg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas