Gå direkt till huvudinnehållet

Förmaksseptumdefekt (ASD)

Senast reviderad:


Definition:
ASD är ett medfött hjärtfel med defekt i förmakens skiljevägg. Vanligen så kallad ostium sekundum-defekt, med missbildning i septum vid platsen för foramen ovale (fossa ovalis)Öppetstående foramen ovale innebär fysiologiskt utebliven stängning av foramen ovale efter födseln (utan missbildning).
Förekomst:
Isolerad ASD utgör cirka 7,5 % av alla medfödda hjärtfel. Incidensen globalt är 1,6 per 1 000 levande födda.
Symtom:
Små defekter ger ofta inga symtom. Betydande defekter och mycket stor shunt kan leda till nedsatt fysisk kapacitet och orsaka hjärtsvikt.
Kliniska fynd:
Systoliskt biljud av grad 1–3/6 med punctum maximum längs övre vänstra sternalranden kan höras. Eventuellt tecken till hjärtsvikt.
Diagnostik:
Diagnosen ställs med ekokardiografi med doppler.
Behandling:
Behandlingen är eventuellt kateterburen eller kirurgisk slutning.
 1. Handläggning vid de vanligaste medfödda hjärtfelen, hjärt-hjärtlungtransplantation samt rytmrubbningar Barnhjärtcentrum Göteborg och Lund, maj 2016 (hämtad 2023-03-06) sbkf.barnlakarforeningen.se  
 2. van der Linde D, Konings EE, Slager MA, et al. Birth prevalence of congenital heart disease worldwide: a systematic review and meta-analysis. J Am Coll Cardiol. 2011;58(21):2241-2247. doi:10.1016/j.jacc.2011.08.025PMID: 22078432 PubMed  
 3. Baumgartner H, De Backer J, Babu-Narayan SV, et al. 2020 ESC Guidelines for the management of adult congenital heart disease. Eur Heart J. 2021;42(6):563-645. doi:10.1093/eurheartj/ehaa554PMID: 32860028 PubMed  
 4. Kheiwa A, Hari P, Madabhushi P, Varadarajan P. Patent foramen ovale and atrial septal defect. Echocardiography. 2020;37(12):2172-2184. doi:10.1111/echo.14646PMID: 33368546 PubMed  
 5. Teshome MK, Najib K, Nwagbara CC, Akinseye OA, Ibebuogu UN. Patent Foramen Ovale: A Comprehensive Review. Curr Probl Cardiol. 2020;45(2):100392. doi:10.1016/j.cpcardiol.2018.08.004PMID: 30327131 PubMed  
 6. Giblett JP, Williams LK, Kyranis S, Shapiro LM, Calvert PA. Patent Foramen Ovale Closure: State of the Art. Interv Cardiol. 2020;15:e15. Published 2020 Nov 24. doi:10.15420/icr.2019.27PMID: 33318751 PubMed  
 7. Eriksson PJ, Jacobsen P. Persisterande foramen ovale: ofarligt foster- minne kan bli hot I vuxna år Patent foramen ovale: a harmless fetal remnant that can be a threat in adulthood. Lakartidningen. 2011;108(20):1123-1125.PMID: 21815346 PubMed  
 8. Geva T, Martins JD, Wald RM. Atrial septal defects. Lancet. 2014;383(9932):1921-1932. doi:10.1016/S0140-6736(13)62145-5PMID: 24725467 PubMed  
 9. Webb G, Gatzoulis A. Förmaksseptumdefekter hos vuxna. Upplaga 2006; 114: 1645-1653. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.105.592055 www.ahajournals.org  
 10. Up to date. Isolated atrial septal defects (ASDs) in children. Feb 2023 (hämtad 2023-03-06) www.uptodate.com  
 11. Svensk barnkardiologisk förening. Nationellt vårdprogram Endokardardit 2016. sbkf.barnlakarforeningen.se  
 12. Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården. Information från Läkemedelsverket 2012 uppdaterad 2016-03-03 www.lakemedelsverket.se  
 • Veronica Pahlberg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas.