Gå direkt till huvudinnehållet

Coarctatio aortae

Senast reviderad:


Definition:
Medfödd förträngning av aorta.
Förekomst:
Av alla medfödda hjärtfel är 5–10 % coarctatio aortae.
Symtom:
Beror på var förträngningen finns i aortabågen och grad av förträngning. I svåra fall kan akut hjärtsvikt med livshotande komplikationer uppstå kort efter födseln.
Kliniska fynd:
Beroende på svårighetsgrad. Många personer med lindrig sjukdom har inga symtom men utvecklar så småningom hypertoni. I allvarliga fall tecken på multiorgansvikt.
Diagnostik:
Diagnosen ställs främst med hjälp av ekokardiografi med Doppler.
Behandling:
Tillståndet behandlas oftast med kirurgi hos barn, hos vuxna oftast med ballongdilatation med stentning. Livslånga kontroller rekommenderas eftersom komplikationer kan uppstå trots framgångsrik behandling. 
  1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Coarctation of the Aorta. Last Reviewed: February 2, 2023 (Hämtad 2023-03-23). www.cdc.gov  
  2. Dellborg M, Furenäs E, Söderberg B, Eriksson P. Coarctatio aortae--viktig differentialdiagnos vid hypertoni hos unga Aortic coarctation--important differential diagnosis in hypertension in young people. Lakartidningen. 2010;107(12):827-830. PMID:20432830. PubMed  
  3. Kim YY, Andrade L, Cook SC. Aortic Coarctation. Cardiol Clin. 2020;38(3):337-351. PMID:32622489. PubMed  
  4. Västra Götalandsregionen. Skånes Universitetssjukhus. Handläggning vid de vanligaste hjärtfelen hjärtlungtransplantation samt rytmrubbningar. Barnhjärtcentrum Göteborg och Lund 2016 (hämtad 2023-03-20). sbkf.barnlakarforeningen.se  
  5. Dijkema EJ, Leiner T, Grotenhuis HB. Diagnosis, imaging and clinical management of aortic coarctation published correction appears in Heart. 2019 Jul;105(14):e6. Heart. 2017;103(15):1148-1155. PMID:28377475. PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas