Gå direkt till huvudinnehållet

Spädbarnskolik

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Periodvist skrikande med full styrka upp till flera timmar per dag, oftast på kvällen/natten, flera dagar i veckan under flera veckor, och med start före tre månaders ålder, hos ett friskt barn med normal viktökning.
Förekomst:
Vanligt tillstånd.
Symtom:
Barn med spädbarnskolik skriker 3–7 timmar per dag och har ofta andra symtom som mycket gaser, rapningar och stört sovmönster.
Kliniska fynd:
I kolikfritt skede är klinisk undersökning och tillväxtkontroller invändningsfria.
Diagnos:
Exklusionsdiagnos där grundlig anamnes och klinisk undersökning i de flesta fall är tillräcklig. Eventuellt kortvarig elimination av komjölkinnehållande kost.
Behandling:
Information till föräldrarna om att tillståndet är ofarligt och övergående samt om strategier för att trösta barnet och hantera frustration. 
 1. Johnson JD, Cocker K, Chang E. Infantile colic: Recognition and treatment. Am. Fam. Physician. 2015. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov  
 2. Clifford TJ, Campbell MK, Speechley KN, Gorodzinsky F. Sequelae of infant colic: evidence of transient infant distress and absence of lasting effects on maternal mental health. published erratum appears in Arch Pediatr Adolesc Med 2003; 157: 486. Arch Pediatr Adolesc Med 2002; 156: 1183-8. PubMed  
 3. Wolke D, Bilgin A, Samara M. Systematic review and meta‐analysis: fussing and crying durations and prevalence of colic in infants. J Pediatr. 2017;185:e4. PubMed  
 4. Gupta SK. Is colic a gastrointestinal disorder? Curr Opin Pediatr 2002; 14: 588-92. PubMed  
 5. Turner TL, Palamountain S. Infantile colic: Clinical features and diagnosis. UpToDate, last updated Nov 20, 2018. UpToDate  
 6. Spädbarnskolik Rikshandboken Barnhälsovård (hämtad 2021-07-28) www.rikshandboken-bhv.se  
 7. Urbańska M, Szajewska H. The efficacy of Lactobacillus reuteri DSM 17938 in infants and children: a review of the current evidence. Eur J Pediatr. 2014 Oct;173(10):1327-37. doi: 10.1007/s00431-014-2328-0. Epub 2014 May 13. PMID: 24819885 PubMed  
 8. Sung V, D`Amico F, Cabana MD, et al. Lactobacillus reuteri to Treat Infant Colic: A Meta-analysis. Pediatrics. 2018. PMID: 29279326 PubMed  
 9. Sung V, Hiscock H, Tang MLK, et al. Treating infant colic with the probiotic Lactobacillus reuteri: double blind, placebo controlled randomised trial. BMJ 2014; 348: g2107. BMJ (DOI)  
 10. Anabrees J, Indrio F, Paes B, et al. Probiotics for infantile colic: a systematic review. BMC Pediatr. 2013;13:186. PubMed  
 11. SBU:s Upplysningstjänst (2014-04-28): Åtgärder för att lindra spädbarnskolik.
 12. Ong TG, Gordon M, Banks SS, Thomas MR, Akobeng AK. Probiotics to prevent infantile colic. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Mar 13;3(3):CD012473. PMID: 30865287 PubMed  
 13. Markestad T. Use of sucrose as a treatment for infant colic. Arch Dis Child. 1997 Apr;76(4):356-7; discussion 357-8. doi: 10.1136/adc.76.4.356. PMID: 9166032 PubMed  
 14. Lucassen PLB, Assendelf WJJ, Gubbels JW, et al. Effectiveness of treatments for infantile colic: a systematic reveiw. BMJ 1998; 316: 1563-9. British Medical Journal  
 15. Gieruszczak-Białek D, Konarska Z, Skórka A, et al. No Effect of Proton Pump Inhibitors on Crying and Irritability in Infants: Systematic Review of Randomized Controlled Trials. J Pediatr 2014. doi:10.1016/j.jpeds.2014.11.030 DOI  
 16. Dobson D, Lucassen PL, Miller JJ, et al. Manipulative therapies for infantile colic. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Dec 12;12:CD004796. PMID: 23235617. PubMed  
 17. Skjeie H, Skonnord T, Brekke M, et al. Acupuncture treatments for infantile colic: a systematic review and individual patient data meta-analysis of blinding test validated randomised controlled trials. Scand J Prim Health Care 2018; 36: 56-69. pmid:29338487 PubMed  
 18. Raiha H, Lehtonen L, Korhonen T, Korvenranta H. Family life 1 year after infantile colic. Arch Pediatr Adolesc Med 1996; 150: 1032-6. PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL