Gå direkt till huvudinnehållet

Recidiverande buksmärtor hos barn

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Intermittenta eller kroniska buksmärtor tre eller fler gånger under en tremånadersperiod, som stör barnets normala aktiviteter, oavsett om etiologin är funktionell eller organisk.
Förekomst:
10 % barn från femårsåldern och 10–25 % skolbarn rapporteras ha recidiverande buksmärtor.
Symtom:
Återkommande episoder av buksmärta med varierande intensitet och varaktighet.
Kliniska fynd:
Undersökningen är ofta utan anmärkning, bortsett från eventuell diffus ömhet i buken.
Diagnostik:
Eventuellt kompletterande undersökningar i differentialdiagnostiskt syfte.
Behandling:
Vid funktionell orsak är samtal med barn och föräldrar om gastrointestinala symtom, en systematisk fysisk undersökning av buken, rimlig provtagning och lugnande besked om att det inte föreligger underliggande organisk sjukdom den bästa och ofta den enda behandling som krävs. Fokus bör riktas mot en normalisering av vardagliga funktioner som skolgång och återupptagandet av aktiviteter i det dagliga livet.
 1. Rasquin A, Di Lorenzo C, Forbes D et al. Childhood functional gastrointestinal disorders: child/adolescent. Gastroenterology 2006; 130: 1527-37. Gastroenterology  
 2. Sjöhag K, Uusijärvi A. Funktionella buksmärtor hos barn – handläggning på en vårdcentral. Lakartidningen.se 2020-10-06 lakartidningen.se  
 3. Chitkara DK, Rawat DJ, Talley NJ. The epidemiology of childhood recurrent abdominal pain in Western countries: a systematic review. Am J Gastroenterol 2005; 100: 1868-75. PubMed  
 4. Christensen MF. Recidiverende magesmerter hos børn. Ugeskr Læger 2004; 166: 357-61. PubMed  
 5. Dahl-Larsen R, Bergholt Buhl S, Husby S, Qvist N. Recidiverende abdominalsmerter, dyspepsi og obstipation hos børn i alderen 9-13 år. Ugeskr Læger 2005; 167: 1848-51. PubMed  
 6. Alfvén G. One hundred cases of recurrent abdominal pain in children. Diagnostic procedures and criteria for psychosomatic diagnoses. Acta Paediatr. 2003;92(1):43-9 www.ncbi.nlm.nih.gov  
 7. Alfvén G. The covariation of common psychosomatic symptoms among children from socio-economically differing residential areas. Acta Paediatr 1993; 82: 484-7. PubMed  
 8. Walker LS, Guite JW, Duke M et al. Recurrent abdominal pain: A potential precursor of irritable bowel syndrome in adolescents and young adults. J Pediatr 1998;132:1010-5. PubMed  
 9. Liakopoulou-Kairis M, Alifieraki T, Protagora D et al. Recurrent abdominal pain and headache - psychopathology, life events and family functioning. Eur Child Adolesc Psychiatry 2002;11:115-22. PubMed  
 10. Zuckerman B, Stevenson J, Bailey V. Stomachaches and headaches in a community sample of preschool children. Pediatrics 1987;79:677-82. Pediatrics  
 11. Robinson JO, Alverez JH, Dodge JA. Life events and family history in children with recurrent abdominal pain. J Psychosom Res 1990;34:171-81. PubMed  
 12. Lindberg T. Recurrent abdominal pain in childhood. Acta Paediatr 1994; 83: 775-6. PubMed  
 13. Koppen IJ, Nurko S, Saps M et al. The pediatric Rome IV criteria: what's new? Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2017 Mar;11(3):193-201. PMID: 28092724 PubMed  
 14. Levy RI, Jones KR, Whitehead WF, et al. Irritable bowel syndrome in twins: heredity and social learning both contribute to etiology. Gastroenterology 2001; 121: 799-804. PubMed  
 15. Helgeland H, Sandvik L, Mathiesen KS, Kristensen H. Childhood predictors of recurrent abdominal pain in adolescence: A 13-year population-based prospective study. J Psychosom Res 2010; 68: 359-67. PubMed  
 16. Stockholms Läns Landsting. Vårdprogram. Smärtdominerade funktionella mag-tarmsjukdomar hos barn och ungdomar. 2013. www.vardgivarguiden.se  
 17. Weydert JA, Ball TM, Davis MF. Systematic review of treatments for recurrent abdominal pain. Pediatrics 2003; 111: e1-11. PubMed  
 18. Newlove-Delgado TV, Martin AE. Dietary interventions for recurrent abdominal pain in childhood. Cochrane Database Syst Rev 2017. pmid:28334433 PubMed  
 19. Martin AE, Newlove-Delgado TV, Abbott RA, Bethel A, Thompson-Coon J, Whear R, Logan S. Pharmacological interventions for recurrent abdominal pain in childhood. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 3. Art. No.: CD010973. DOI: 10.1002/14651858.CD010973.pub2. DOI  
 20. Francavilla R, Miniello V, Magistà AM, et al. A randomized controlled trial of Lactobacillus GG in children with functional abdominal pain. Pediatrics 2010; 126: e1445-e1452.
 21. Weizman Z, Abu-Abed J, Binsztok M. Lactobacillus reuteri DSM 17938 for the Management of Functional Abdominal Pain in Childhood: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. J Pediatr 2016. pmid:27156182 PubMed  
 22. Gordon M, Sinopoulou V, Tabbers M et al. Psychosocial Interventions for the Treatment of Functional Abdominal Pain Disorders in Children: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatr. 2022 Apr 11. Epub ahead of print. PMID: 35404394 PubMed  
 23. Fisher E, Law E, Palermo TM, Eccleston C. Psychological therapies (remotely delivered) for the management of chronic and recurrent pain in children and adolescents. Cochrane Database of Syst Rev 2015, Issue 3. Art. No.: CD011118. DOI: 10.1002/14651858.CD011118.pub2 DOI  
 24. Lalouni M, Ljótsson B, Bonnert M et al. Clinical and Cost Effectiveness of Online Cognitive Behavioral Therapy in Children with Functional Abdominal Pain Disorders. Clin Gastroenterol Hepatol. 2018 Nov 28. pii: S1542-3565(18)31320-X. PMID: 30502501 PubMed  
 25. Vlieger AM, Menko-Frankenhuis C, Wolfkamp SC, Tromp E, Benninga MA. Hypnotherapy for children with functional abdominal pain or irritable bowel syndrome: a randomized controlled trial. Gastroenterology 2007; 133: 1430-6. PubMed  
 26. Rutten JM, Vlieger AM, Frankenhuis C, et al. Gut-directed hypnotherapy in children with irritable bowel syndrome or functional abdominal pain (syndrome): a randomized controlled trial on self exercises at home using CD versus individual therapy by qualified therapists. BMC Pediatr. 2014; 14: 140. pmid:24894077 PubMed  
 27. Rutten JMTM, Vlieger AM, Frankenhuis C et al. Home-Based Hypnotherapy Self-exercises vs Individual Hypnotherapy With a Therapist for Treatment of Pediatric Irritable Bowel Syndrome, Functional Abdominal Pain, or Functional Abdominal Pain SyndromeA Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr. Published online March 27, 2017. doi:10.1001/jamapediatrics.2017.0091 DOI  
 28. Campo JV, Di Lorenzo C, Chiappetta L et al. Adult outcomes of pediatric recurrent abdominal pain: do they just grow out of it? Pediatrics 2001;108:E1. Pediatrics  
 29. Lindley KJ, Glaser D, Milla PJ. Consumerism in healthcare can be detrimental to child health: lessons from children with functional abdominal pain. Arch Dis Child 2005; 90: 335-7. PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet