Pylorusstenos

Basfakta

Definition

  • Hypertrofisk pylorusstenos är en mer korrekt term.
  • Pylorusstenos är en förträngning av pylorus på grund av hypertrofi av musklerna i antral och pylorus i magsäcken.1
  • Tillståndet kan uppkomma hos spädbarn flera veckor efter födelsen och kan läka spontant, men kräver ofta kirurgisk behandling (myotomi).

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.