Nekrotiserande enterokolit (NEC)

Basfakta

Definition

  • Är ett av de vanligaste gastrointestinala akuta tillstånden hos mycket prematura och mycket dysmatura barn.1
  • Patogenesen är oklar, diagnosen svår och behandlingen krävande.
  • Sjukdomen uppträder först efter födseln.
  • Tillståndet är sällsynt hos fullgångna barn2 och orsakas i så fall oftast av bakomliggande sjukdom3, och det finns belägg för att tarmkatastrofer hos fullgångna har en annan patogenes än NEC hos prematura.4

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.