Gå direkt till huvudinnehållet

Malrotation och volvulus

Senast reviderad:


Definition:
Volvulus är ett tillstånd där ett tarmavsnitt vridit sig runt sig själv. Midgut volvulus beror ofta på att tarmen inte har roterat som den ska under fosterlivet, så kallad malrotation.
Förekomst:
Malrotation med symtom finns hos cirka 0,04 % av levande födda barn <1 år gamla. Malrotation kan presentera sig i alla åldrar.
Symtom:
Kraftig buksmärta. Gröna/grön-gula kräkningar ("gallkräkningar"). Färskt, rödfärgat, blod i avföringen talar för tarmischemi. Hos äldre barn är buksmärtan ibland kronisk, intermittent, ofta relaterat till matintag.
Kliniska fynd:
I akuta fall finns utspänd och ömmande buk, eventuellt tecken på peritonit med cirkulatorisk svikt. Hos äldre barn med mindre akuta besvär ses ibland malabsorbtion och tillväxthämning.
Diagnostik:
I urakuta fall klinisk diagnostik med kirurgisk exploration. I mindre akuta fall är övre passageröntgen gold standard för diagnos.
Behandling:
Operation.
 1. Adams SD, Stanton MP. Malrotation and intestinal atresias. Early Hum Dev. 2014 Dec;90(12):921-5. doi: 10.1016/j.earlhumdev.2014.09.017. Epub 2014 Oct 13. PMID: 25448782. PubMed  
 2. Nehra D, Goldstein AM. Intestinal malrotation: varied clinical presentation from infancy through adulthood. Surgery. 2011 Mar;149(3):386-93. doi: 10.1016/j.surg.2010.07.004. Epub 2010 Aug 17. PMID: 20719352 PubMed  
 3. Husberg B, Salehi K, Peters T, Gunnarsson U, Michanek M, Nordenskjöld A, Strigård K. Congenital intestinal malrotation in adolescent and adult patients: a 12-year clinical and radiological survey. Springerplus. 2016 Mar 1;5:245. PMID: 27026938 PubMed  
 4. Aboagye J, Goldstein SD, Salazar JH, Papandria D, Okoye MT, Al-Omar K, Stewart D, Lukish J, Abdullah F. Age at presentation of common pediatric surgical conditions: Reexamining dogma. J Pediatr Surg. 2014 Jun;49(6):995-9. PMID: 24888850. PubMed  
 5. Pelayo JC, Lo A. Intestinal Rotation Anomalies. Pediatr Ann. 2016 Jul 1;45(7):e247-50. PMID: 27403672. PubMed  
 6. Martin V, Shaw-Smith C. Review of genetic factors in intestinal malrotation. Pediatr Surg Int. 2010 Aug;26(8):769-81. PMID: 20549505 PubMed  
 7. Erez I, Reish O, Kovalivker M, Lazar L, Raz A, Katz S. Congenital short-bowel and malrotation: clinical presentation and outcome of six affected offspring in three related families. Eur J Pediatr Surg. 2001 Oct;11(5):331-4.PMID: 11719873 PubMed  
 8. Beaudoin S, Mathiot-Gavarin A, Gouizi G, Bargy F. Familial malrotation: report of three affected siblings. Pediatr Surg Int. 2005 Oct;21(10):856-7. PMID: 16205928 PubMed  
 9. Abdelhafeez A, Alagtal M, Tareen F, Gillick J. The incidence of symptomatic malrotation post gastroschisis repair. Eur J Pediatr Surg. 2011 Dec;21(6):375-6. PMID: 21976229 PubMed  
 10. Intestinal malrotation in children, Brandt ML. UpToDate, last updated: Mar 01, 2021. www.uptodate.com  
 11. Sizemore AW, Rabbani KZ, Ladd A, Applegate KE. Diagnostic performance of the upper gastrointestinal series in the evaluation of children with clinically suspected malrotation. Pediatr Radiol. 2008 May;38(5):518-28. PMID: 18265969. PubMed  
 • Karin Salehi Karlslätt, legitimerad läkare, Barnmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet