Gastroesofageal reflux hos barn

 • Definition:Gastroesofageal refluxsjukdom är ett tillstånd med onormalt återflöde av magsäcksinnehåll till matstrupen. Tillståndet uppfattas som en sjukdom om symtomen är frekventa och ihållande, om det upptäcks syrainducerade skador eller om tillväxten avstannar.
 • Förekomst:Gastroesofageal reflux är mycket vanligt hos spädbarn. Symtomet minskar under det första levnadsåret och förekommer hos 5–10 % vid ett års ålder.
 • Symtom:Upprepade kräkningar, epigastriska smärtor och buksmärta, matningsproblem.
 • Kliniska fynd:Ibland avflackad tillväxtkurva som följd av dåligt matintag.
 • Diagnostik:Diagnostisk utredning utöver klinisk bedömning är vanligen inte nödvändig för okomplicerad gastroesofageal refluxsjukdom. Komjölksfri kost kan testas för att utesluta komjölksallergi. 24-timmars pH-mätning är gyllene standard. Gastroskopi kan bli aktuellt för att bedöma eventuella syrainducerade skador.
 • Behandling:H2-blockerare eller protonpumpshämmare. Kirurgi i enskilda fall.

Basfakta

Definition

 • Gastroesofageal refluxsjukdom är ett tillstånd med onormalt återflöde av magsäcksinnehåll till matstrupen.
 • Symtom hos barn skiljer sig något från vuxnas.
 • Reflux:
  • Är en mycket vanlig och normalfysiologisk process hos nyfödda som kan förekomma flera gånger dagligen, vanligen efter födointag1-2
 • Refluxsjukdom:
  • Tillståndet uppfattas som en sjukdom om symtomen är frekventa och ihållande, om det upptäcks syrainducerade skador eller om tillväxten avstannar.3

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.