Gå direkt till huvudinnehållet

Gastroesofageal reflux hos barn

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Gastroesofageal reflux (GER) innebär återflöde av magsäcksinnehåll till matstrupen. Tillståndet uppfattas som en sjukdom, gastroesofageal refluxsjukdom (GERD), om det ger besvärande symptom eller påvisbara komplikationer från matstrupe, munhåla eller luftvägar.
Förekomst:
GER är mycket vanligt hos spädbarn och minskar under det första levnadsåret.
Symtom:
Vid GERD kan det finnas upprepade kräkningar, epigastriska smärtor och buksmärta och matningsproblem.
Kliniska fynd:
Ibland avflackad tillväxtkurva som följd av dåligt matintag.
Diagnostik:
Diagnostisk utredning utöver klinisk bedömning är vanligen inte nödvändig. Komjölksfri kost kan testas för att utesluta komjölksallergi. Gastroskopi kan bli aktuellt för att bedöma eventuella syrainducerade skador.
Behandling:
H2-blockerare eller protonpumpshämmare. Kirurgi i enskilda fall.
 1. Frykman A, Malmborg P. Vårdprogram för gastroesofageal refluxsjukdom hos barn och ungdomar (version 3.1). Svenska föreningen för pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition. Hämtad 2020-10-21 gastro.barnlakarforeningen.se  
 2. Poddar U. Gastroesophageal reflux disease (GERD) in children. Paediatr Int Child Health. 2019 Feb;39(1):7-12. doi: 10.1080/20469047.2018.1489649. Epub 2018 Aug 6. PMID: 30080479 PubMed  
 3. Nelson SP, Chen EH, Syniar GM, Christoffel KK. Prevalence of symptoms of gastroesophageal reflux during childhood: a pediatric practice-based survey. Pediatric Practice Research Group. Arch Pediatr Adolesc Med. 2000 Feb;154(2):150-4. doi: 10.1001/archpedi.154.2.150. PMID: 10665601 PubMed  
 4. Suwandhi E, Ton MN, Schwarz SM. Gastroesophageal reflux in infancy and childhood. Pediatr Ann 2006; 35: 259-66. PubMed  
 5. Chang AB, Lasserson TJ, Gaffney J, et.al. Gastro-oesophageal reflux treatment for prolonged non-specific cough in children and adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 1. PMID: 21249664 PubMed  
 6. Eslami, P. Sandifer Syndrome. Updated: Apr 10, 2020 emedicine.medscape.com  
 7. Svenska föreningen för pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition. Vårdprogram för gastroesofageal refluxsjukdom hos barn och ungdomar (version 2.0). 2013 gastro.barnlakarforeningen.se  
 8. Craig WR, Hanlon-Dearman A, Sinclair C, et al. Metoclopramide, thickened feedings, and positioning for gastro-oesophageal refulx in children under two years. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004; 1: CD003502. Cochrane (DOI)  
 9. Vandenplas Y, De Schepper J, Verheyden S, et al. A preliminary report on the efficacy of the "Multicare AR-Bed" in 3 weeks-3 month old infants regurgitation, associated symptoms and acid reflux. Arch Dis Child 2010; 95: 26-30. PubMed  
 10. Orenstein SR, McGowan JD. Efficacy of consservative therapy as taught in the primary care setting for symptoms suggesting infant gastroesophageal reflux. J Pediatr 2008; 152: 310-4. PubMed  
 11. Nielsen RG, Bindslev-Jensen C, Kruse-Andersen S, et al. Severe gastroesophageal reflux disease and cow milk hypersensitivity in infants and children: disease association and evaluation of a new challenge procedure. J Pediatr Gastroenteol Nutr 2004; 39: 383-91. PubMed  
 12. Tighe M, Afzal NA, Bevan A, Hayen A, Munro A, Beattie RM. Pharmacological treatment of children with gastro-oesophageal reflux. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Nov 24;(11):CD008550. doi: 10.1002/14651858.CD008550.pub2. PMID: 25419906 PubMed  
 13. Rosen R, Vandenplas Y, Singendonk M, Cabana M, DiLorenzo C, Gottrand F, Gupta S, Langendam M, Staiano A, Thapar N, Tipnis N, Tabbers M. Pediatric Gastroesophageal Reflux Clinical Practice Guidelines: Joint Recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018 Mar;66(3):516-554. PMID: 29470322 PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Karl Kappinen, överläkare, Barn- och ungdomskliniken, Sundsvalls sjukhus
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL