Gå direkt till huvudinnehållet

Förstoppning hos barn

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
>95 % av barn med förstoppning över ett års ålder har funktionell förstoppning. Diagnostiska kriterier för funktionell förstoppning hos barn finns (Rom IV).
Förekomst:
Upp till en tredjedel av alla barn i åldern 6–12 år rapporteras någon gång ha varit förstoppade.
Symtom:
<3 kompletta tarmtömningar per vecka, hård avföring, ofrivilligt avföringsläckage, nedsatt aptit som förbättras efter tarmtömning, magsmärtor, färskt blod efter analfissur.
Kliniska fynd:
Vid funktionell förstoppning – mjuk buk, eventuellt palpabel utfyllnad motsvarande kolon med avföring i nedre vänstra kvadranten, eventuellt med soiling.
Diagnostik:
Typisk klinisk bild, eventuellt serologi för celiaki och blodprover för hypotyreos.
Behandling:
Information om patofysiologiska mekanismer bakom funktionell förstoppning, vikten av att inte "hålla sig" och bra avföringsvanor. Vid uttalade och långvariga besvär övervägs läkemedelsbehandling. Remiss till barnläkare vid misstanke om organisk orsak till förstoppning (utöver analfissur). 
 1. Sood MR. Functional constipation in infants, children, and adolescents: Clinical features and diagnosis. UpToDate, last updated Nov 20, 2019 www.uptodate.com  
 2. Rajindrajith S, Devanarayana NM, Perera BJC, Benninga MA. Childhood constipation as an emerging public health problem. World J Gastroenterol. 2016 Aug 14; 22(30): 6864–6875. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 3. McGrath ML, Mellon MW, Murphy L. Empirically supported treatments in pediatric psychology: constipation and encopresis. J Pediatr Psychol 2000; 25: 225-54. PubMed  
 4. Poddar U. Approach to Constipation in Children. Indian Pediatr. 2016 Apr;53(4):319-27.PMID: 27156546. PubMed  
 5. Biggs WS, Dery WH. Evaluation and treatment of constipation in infants and children. Am Fam Physician 2006; 73: 469-77. PubMed  
 6. Sullivan PB. Gastrointestinal disorders in children with neurodevelopmental disabilities. Dev Disabil Res Rev 2008; 14: 128-36. PubMed  
 7. Västra Götalandsregionen. Sahlgrenska sjukhuset. Anal missbildning hos barn. Senast uppdaterad: 2018-04-22 (hämtad 2022-12-28). www.sahlgrenska.se  
 8. Grimheden P, Mårtensson T, Klevebro S, Uusijärvi A, Malmborg P. Funktionell obstipation hos barn och ungdomar. Regionalt vårdprogram från Region Stockholm, 2021 (hämtad 2022-12-28). gastro.barnlakarforeningen.se  
 9. Setty S, Moran CJ, Bousvaros A. Clinical manifestations and complications of inflammatory bowel disease in children and adolescents. UpToDate. Last updated July 19, 2022 (hämtad 2022-12-28). www.uptodate.com  
 10. National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE clinical guideline 99 Constipation in children and young people, last updated July 2017. www.nice.org.uk  
 11. Förstoppning hos barn. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Hämtad 2020-01-03. nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 12. Pijpers MA, Tabbers MM, Benninga MA, et.al. Currently recommended treatments of childhood constipation are not evidence based: a systematic literature review on the effect of laxative treatment and dietary measures. Arch Dis Child 2009; 94: 117-31. PubMed  
 13. Borowitz SM, Cox DJ, Kovatchev B, et.al. Treatment of childhood constipation by primary care physicians: efficacy and predictors of outcome. Pediatrics 2005; 115: 873-7. Pediatrics  
 14. Wallace C, Sinopoulou V, Gordon M, Akobeng AK, Llanos-Chea A, Hungria G, Febo-Rodriguez L, Fifi A, Fernandez Valdes L, Langshaw A, Saps M. Probiotics for treatment of chronic constipation in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2022, Issue 3. Art. No.: CD014257. DOI: 10.1002/14651858.CD014257.pub2. Accessed 19 April 2022. The Cochrane Library  
 15. Lee-Robichaud H, Thomas K, Morgan J, Nelson RL. Lactulose versus Polyethylene Glycol for Chronic Constipation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 7. Art. No.: CD007570 www.cochranelibrary.com  
 16. Loening-Baucke V. Chronic constipation in children. Gastroenterology 1993; 105: 557-63. PubMed  
 17. Staiano A, Andreotti MR, Greco L, Basile P, Auricchio S. Long-term follow-up of children with chronic idiopathic constipation. Dig Dis Sci 1994; 39: 561-4. PubMed  
 18. Sutphen JL, Borowitz SM, Hutchinson RL, Cox DJ. Long-term follow-up of medically treated childhood constipation. Clin Pediatr Phila 1995; 34: 576-80. PubMed  
 19. Bongers ME, van Wijk MP, Reitsma JB, Benninga MA. Long term prognosis for childhood constipation: clinical outcomes en adulthood. Pediatrics 2010; 126: 156-62. Pediatrics  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL