Gå direkt till huvudinnehållet

Pneumoni hos barn

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Pneumoni är en inflammatorisk reaktion i lungparenkymet i samband med en nedre luftvägsinfektion
Förekomst:
Vanligast hos barn <2 år.  Pneumoni och bronkiolit är de vanligaste allvarliga infektionerna hos barn.
Symtom:
Vanliga symtom och fynd är feber, hosta och snabb andning/andnöd. Andra symtom såsom buksmärtor kan vara det dominerande symtomet hos vissa barn.
Kliniska fynd:
Takypné, feber och påverkan av allmäntillståndet är vanligast hos barn med pneumoni.
Diagnostik:
Diagnosen baseras på anamnes, kliniska fynd, provtagning och eventuellt röntgenfynd.
Behandling:
Stödjande behandling vid respirationssvikt eller dehydrering. Antibiotika ges vid misstanke om bakteriell pneumoni. 
 1. Västra Götalandsregionen. Samhällsförvärvad bakteriell pneumoni hos barn. Regional medicinsk riktlinje. April 2019 (Hämtad 2019-09-16) alfresco.vgregion.se  
 2. World Health Organization (WHO). Pneumonia. 2019-09-02 (hämtad 2019-09-19). www.who.int  
 3. British Thoracic Society Standards of Care Committee. British Thoracic Society guidelines for the management of community acquired pneumonia in children: update 2011. Thorax 2011; 68(7):682-3. PMID: 23291351 PubMed  
 4. Jain S, Williams DJ, Arnold SR, et al. Community-acquired pneumonia requiring hospitalization among U.S. children. N Engl J Med 2015; 372(9): 835. pmid:25714161 PubMed  
 5. Smittskyddsinstitutet. Luftvägsinfektioner hos förskolebarn – handläggning i öppenvård (kortversion). 2012-12-02 (hämtad 2019-09-16). www.folkhalsomyndigheten.se  
 6. Haq I, Battersby AC, McKean M. Community acquired pneumonia in children. BMJ 2017; 356: j686. pmid:28255071 PubMed  
 7. Vestrheim DF, Løvoll Ø, Aaberge IS et. al. Effectiveness of a 2+1 dose schedule pneumococcal conjugate vaccination programme on invasive pneumococcal disease among children in Norway. Vaccine 2008; 26: 3277-3281. PubMed  
 8. Berg AS, Inchley CS, Aase A et al. Etiology of Pneumonia in a Pediatric Population with High Pneumococcal Vaccine Coverage: A Prospective Study. Pediatr Infect Dis 2016; 35: 69-75. pmid:26599568 PubMed  
 9. Leung AKC, Wong AHC, Hon KL. Community-Acquired Pneumonia in Children. Recent Pat Inflamm Allergy Drug Discov 2018; 12(2): 136-144. pmid:29932038 PubMed  
 10. WHO. Revised WHO classification and treatment of childhood pneumonia at health facilities. WHO 2014 (hämtad 2019-09-12) www.ncbi.nlm.nih.gov  
 11. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. Smi, Läkemedelsverket, Strama (2019) Hämtad 2019-08-28 www.folkhalsomyndigheten.se  
 12. Schot MJ, van den Bruel A, Broekhuizen BD, et al. Point-of-care C-reactive protein to assist in primary care management of children with suspected non-serious lower respiratory tract infection: a randomised controlled trial. BJGP Open 2018; 2(3): bjgpopen18X101600. pmid:30564733 PubMed  
 13. Region Skåne. Pneumoni hos barn. AKO Skåne-riktlinje för primärvården. 2015-10-05 (Hämtads 2019-12-31). vardgivare.skane.se  
 14. VISS (Stockholms läns landsting). Pneumoni hos vuxna och barn. April 2018 (Hämtad 2019-09-16). www.viss.nu  
 15. Shah SN, Bachur RG, Simel DL et al. Does This Child Have Pneumonia? The Rational Clinical Examination Systematic Review. JAMA 2017; 318: 462-71. pmid:28763554 PubMed  
 16. Pereda MA, Chavez MA, Hooper-Miele CC, et al. Lung Ultrasound for the Diagnosis of Pneumonia in Children: A Meta-analysis. Pediatrics. 2015 Apr;135(4):714-722. PMID: 25780071 PubMed  
 17. Zar HJ, Andronikou S, Nicol MP. Advances in the diagnosis of pneumonia in children. BMJ 2017; 358: j2739. pmid:28747379 PubMed  
 18. Pernica JM, Harman S, Kam AJ, et al. Short-Course Antimicrobial Therapy for Pediatric Community-Acquired Pneumonia: The SAFER Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr. 2021;175(5):475-482. PMID:33683325.
 19. Li Q, Zhou Q, Florez ID et al. Short-Course vs Long-Course Antibiotic Therapy for Children With Nonsevere Community-Acquired Pneumonia: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatr. 2022 Dec 1;176(12):1199-1207. PMID: 36374480 PubMed  
 20. SBU. Behandling av luftvägsinfektioner hos barn med läkemedel och andra preparat – en kartläggning av systematiska översikter. 2016-05-24 (hämtad 2019-09-12). www.sbu.se  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Mats Reimer, barnläkare, Barn- och Ungdomsmedicin, Mölnlycke