Vattkoppor, varicella

  • Definition:Primär infektion med varicella-zostervirus (VZV) som oftast ger karakteristiska hudutslag.  
  • Förekomst:Mycket vanlig sjukdom, främst hos barn.
  • Symtom:Varierar från inga symtom alls till hudutslag med klåda, feber, huvudvärk, illamående, nedsatt aptit och sjukdomskänsla.
  • Kliniska fynd:Central fördelning av makulopapulösa hudförändringar, vesikler, pustler och senare i förloppet krustor. 
  • Diagnostik:Diagnosen ställs med hjälp av den kliniska bilden. PCR och serologi behövs vanligen inte. 
  • Behandling:Behandling behövs inte rutinmässigt, men kan bestå av klådstillande preparat, antiviral behandling och immunglobuliner.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.