Gå direkt till huvudinnehållet

Vattkoppor, varicella

Senast uppdaterad:

Senast reviderad:

Senast reviderad av:Definition:
Primär infektion med varicella-zostervirus (VZV) som oftast ger karakteristiska hudutslag.  
Förekomst:
Mycket vanlig sjukdom, främst hos barn.
Symtom:
Varierar från inga symtom alls till hudutslag med klåda, feber, huvudvärk, illamående, nedsatt aptit och sjukdomskänsla.
Kliniska fynd:
Central fördelning av makulopapulösa hudförändringar, vesikler, pustler och senare i förloppet krustor. 
Diagnostik:
Diagnosen ställs med hjälp av den kliniska bilden. PCR och serologi behövs vanligen inte. 
Behandling:
Behandling behövs inte rutinmässigt, men kan bestå av klådstillande preparat, antiviral behandling och immunglobuliner.
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Bengt Granström, överläkare, Barn-och ungdomsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus