Gå direkt till huvudinnehållet

Vattkoppor, varicella

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Primär infektion med varicella-zostervirus (VZV) som oftast ger karakteristiska hudutslag.  
Förekomst:
Mycket vanlig sjukdom, främst hos barn.
Symtom:
Varierar från inga symtom alls till hudutslag med klåda, feber, huvudvärk, illamående, nedsatt aptit och sjukdomskänsla.
Kliniska fynd:
Central fördelning av makulopapulösa hudförändringar, vesikler, pustler och senare i förloppet krustor. 
Diagnostik:
Diagnosen ställs med hjälp av den kliniska bilden. PCR och serologi behövs vanligen inte. 
Behandling:
Behandling behövs inte rutinmässigt, men kan bestå av klådstillande preparat, antiviral behandling och immunglobuliner.
 1. Heininger U, Seward JF. Varicella. Lancet 2006; 368: 1365-76. PubMed  
 2. Aebi C, Fischer K, Gorgievski M, Matter L and Muhlemann K. Age-specific seroprevalence to varicella-zoster virus: study in Swiss children and analysis of European data. Vaccine 2001; 19: 3097-103. PubMed  
 3. Bonhoeffer J, Baer G, Muehleisen B, et al. Prospective surveillance of hospitalisations associated with varicella-zoster virus infections in children and adolescents. Eur J Pediatr 2005; 164: 366-70. PubMed  
 4. Bollaerts K, Riera-Montes M, Heininger U, et al. A systematic review of varicella seroprevalence in European countries before universal childhood immunization: deriving incidence from seroprevalence data. Epidemiol Infect. 2017;145(13):2666–2677. PMID;28826422.
 5. Mandal BK, Mukherjee PP, Murphy C, et al. Adult susceptibility to varicella in the tropics is a rural phenomenon due to lack of previous exposure. J Infect Dis 1998; 178: 52-4. PubMed  
 6. Freer G, Pistello M. Varicella-zoster virus infection: natural history, clinical manifestations, immunity and current and future vaccination strategies. New Microbiol. 2018;41(2):95–105. PMID:29498740. PubMed  
 7. Seward JF, Zhang JX, Maupin TJ et. al, Contagiousness of varicella in vaccinated cases, a household contact study. JAMA 2004; 292: 704-8. Journal of the American Medical Association  
 8. Sauerbrei A. Diagnosis, antiviral therapy, and prophylaxis of varicella-zoster virus infections. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2016;35(5):723–734. PMID:26873382. PubMed  
 9. Katz J, Cooper EM, Walther RR, Sweeney EW and Dworkin RH. Acute pain in herpes zoster and its impact on health-related quality of life. Clin Infect Dis 2004; 39: 342-8. PubMed  
 10. FASS Vårdpersonal (Hämtad 2021-02-11). www.fass.se  
 11. Hall S, Maupin T, Seward J, et al. Second varicella infections: are they more common than previously thought?. Pediatrics. 2002;109(6):1068-1073. PMID:12042544. PubMed  
 12. Sjukdomsinformation om vattkoppor och bältros. Folkhälsomyndigheten (sida hämtad 2017-10-04). www.folkhalsomyndigheten.se  
 13. Galil K, Lee B, Strine T, et al. Outbreak of varicella at a day-care center despite vaccination. N Engl J Med 2002; 347: 1909-15. New England Journal of Medicine  
 14. Studahl M, Bergström T, Bokström H. Varicella Zoster (Vattkoppor). INFPREG. 2016-03-07 (Hämtad 2020-01-07). www.medscinet.se  
 15. de Martino M, Chiarugi A, Boner A, et al. Working Towards an Appropriate Use of Ibuprofen in Children: An Evidence-Based Appraisal. Drugs 2017; 77: 1295-311. pmid:28597358 PubMed  
 16. Läkemedelsverket i samarbete med Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV). Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicellaoch herpes zosterinfektioner – Behandlingsrekommendation. 2005 (Hämtad 2020-01-07). www.sls.se  
 17. de Martino M, Chiarugi A, Boner A, Montini G, De' Angelis GL. Working Towards an Appropriate Use of Ibuprofen in Children: An Evidence-Based Appraisal. Drugs. 2017;77(12):1295-1311. PMID:28597358. PubMed  
 18. Rikshandboken Barnhälsovård. Vattkoppor. 2019-02-22 (Hämtad 2020-01-07). www.rikshandboken-bhv.se  
 19. Folkhälsomyndigheten. Vaccin mot vattkoppor (varicella). 2019-10-31 (Hämtad 2020-01-07). www.folkhalsomyndigheten.se  
 20. Centers for Disease Control and Prevention. Varicella Vaccine Recommendations. 2019-08-07 (Hämtad 2020-01-07). www.cdc.gov  
 21. Tyrrell GJ, Lovgren M, Kress B and Grimsrud K. Varicella-associated invasive group a streptococcal disease in Alberta, Canada 2000-2002. Clin Infect Dis 2005; 40: 1055-7. PubMed  
 22. Kennedy PGE, Gershon AA. Clinical Features of Varicella-Zoster Virus Infection. Viruses. 2018;10(11):609. Published 2018 Nov 2. PMID:30400213. PubMed  
 23. Gershon AA. Is chickenpox so bad, what do we know about immunity to varicella zoster virus, and what does it tell us about the future? J Infect. 2017 Jun;74 Suppl 1(Suppl 1):S27-S33. PMID: 28646959 PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Bengt Granström, överläkare, Barn-och ungdomsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus