Gå direkt till huvudinnehållet

Urinvägsinfektion hos barn

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Akut cystit hos barn kan delas in i akut cystit (afebril UVI) och pyelonefrit/sepsis (febril UVI).
Förekomst:
UVI är en av de vanligaste bakteriella sjukdomarna i barnåldern.
Symtom:
Barn <2 år har ofta feber och vaga symtom. Äldre barn kan ha symtom som vuxna, med lokala symtom utan feber vid akut cystit och feber, flanksmärta och buksmärta vid pyelonefrit.
Kliniska fynd:
Vid afebril UVI finns i vanliga fall inga kliniska fynd. Vid febril UVI kan fynd som feber, nedsatt allmäntillstånd, flanksmärta och buksmärta föreligga.
Diagnostik:
Vid typiska symtom och fynd av bakteriuri behövs ingen vidare diagnostik vid misstanke om afebril UVI. Vid misstanke om febril UVI hos barn behövs ofta akut diagnostik i form av till exempel ultraljud.
Behandling:
Afebril och febril UVI hos barn <2 år handläggs av barnspecialist. Afebril UVI hos barn ≥2 år behandlas i första hand med nitrofurantoin eller pivmecillinam peroralt medan febrilt UVI handläggs av barnspecialist.
 1. Läkemedelsverket (2017). Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård - behandlingsrekommendation. lakemedelsverket.se  
 2. Bachur R, Harper MB. Reliability of the urinalysis for predicting urinary tract infections in young febrile children. Arch Pediatr Adolesc Med 2001; 155: 60-5. PubMed  
 3. Marild S, Jodal U. Incidence rate of first-time symptomatic urinary tract infection in children under 6 years of age. Acta Paediatr 1998; 87: 549-52. PubMed  
 4. Twaij M. Urinary tract infection in children: a review of its pathogenesis and risk factors. J R Soc Health 2000; 120: 220-6. PubMed  
 5. Loening-Baucke V. Urinary incontinence and urinary tract infection and their resolution with treatment of chronic constipation of childhood. Pediatrics 1997; 100: 228-32. Pediatrics  
 6. Struthers S, Scanlon J, Parker K, Goddard J, Hallett R. Parental reporting of smelly urine and urinary tract infection. Arch Dis Child 2003; 88: 250-2. PubMed  
 7. National Institute for Health and Clinical Excellence. Urinary tract infection in children. London: NICE, 2007. (http://guidance.nice.org.uk/CG054)
 8. VISS. Urinvägsinfektion hos barn och ungdomar. (Hämtad 2017-12-21) www.viss.nu  
 9. Svensk Barnnefrologisk Förening (2013). UVI-riktlinjer, 2013. nefro.barnlakarforeningen.se  
 10. Shaikh KJ, Osio VA, Leeflang MMG, et al. Procalcitonin, C-reactive protein, and erythrocyte sedimentation rate for the diagnosis of acute pyelonephritis in children . Cochrane Database of Systematic Reviews 2020; 9: CD009185. doi:10.1002/14651858.CD009185.pub3 DOI  
 11. Tullus K. Barn med urinvägsinfektion - nya riktlinjer för utredning och terapi. Läkartidningen 2007; 45: 3359-60. pmid:http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/7/7987/LKT0745s3359_3360.pdf
 12. Strohmeier Y, Hodson EM,Willis NS, et al. Antibiotics for acute pyelonephritis in children. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jul 28;7:CD003772. doi: 10.1002/14651858.CD003772.pub4. DOI  
 13. Krieger J. Urinary tract infections: what's new? J Urol 2002; 168: 2351 - 8. PubMed  
 14. Hewitt IK, Pennesi M, Morello W, et al. Antibiotic Prophylaxis for Urinary Tract Infection-Related Renal Scarring: A Systematic Review. Pediatrics. 2017; 139 PMID: 28557737 PubMed  
 15. Williams G, Craig JC. Long-term antibiotics for preventing recurrent urinary tract infection in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 4. Art. No.: CD001534. PMID: 30932167 PubMed  
 16. Brendstrup L, Hjelt K, Petersen KE, Petersen S, Andersen EA, Daugbjerg PS, et al. Nitrofurantoin versus trimethoprim prophylaxis in recurrent urinary tract infection in children. A randomized, double-blind study. Acta Paediatr Scand 1990; 79: 1225-34. PubMed  
 17. Klingenberg C, Småbrekke L, Døllner H, Simonsen GS. Peroral antibiotikabehandling av urinveisinfeksjoner hos barn. Tidskr Nor Legeforen 2009; 129: 1342-4. PubMed  
 18. Läkemedelsverket (2016). Cedax (ceftibuten) försvinner från marknaden – alternativa behandlingsmöjligheter. (Hämtad 2016-10-09) lakemedelsverket.se  
 19. Fitzgerald A, Mori R, Lakhanpaul M. Interventions for covert bacteriuria in children. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Feb 15;2:CD006943. doi: 10.1002/14651858.CD006943.pub2. DOI  
 20. Larcombe J. Urinary tract infection in children. In: Clinical Evicence. BMJ Publishing Group, 2001; 5: 287-95.
 • Bengt Granström, överläkare, Barn-och ungdomsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus