Gå direkt till huvudinnehållet

Urinvägsinfektion hos barn

Senast uppdaterad:

Senast reviderad:

Senast reviderad av:Definition:
Akut cystit hos barn kan delas in i akut cystit (afebril UVI) och pyelonefrit/sepsis (febril UVI).
Förekomst:
UVI är en av de vanligaste bakteriella sjukdomarna i barnåldern.
Symtom:
Barn <2 år har ofta feber och vaga symtom. Äldre barn kan ha symtom som vuxna, med lokala symtom utan feber vid akut cystit och feber, flanksmärta och buksmärta vid pyelonefrit.
Kliniska fynd:
Vid afebril UVI finns i vanliga fall inga kliniska fynd. Vid febril UVI kan fynd som feber, nedsatt allmäntillstånd, flanksmärta och buksmärta föreligga.
Diagnostik:
Vid typiska symtom och fynd av bakteriuri behövs ingen vidare diagnostik vid misstanke om afebril UVI. Vid misstanke om febril UVI hos barn behövs ofta akut diagnostik i form av till exempel ultraljud.
Behandling:
Afebril och febril UVI hos barn <2 år handläggs av barnspecialist. Afebril UVI hos barn ≥2 år behandlas i första hand med nitrofurantoin eller pivmecillinam peroralt medan febrilt UVI handläggs av barnspecialist.
  • Bengt Granström, överläkare, Barn-och ungdomsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus