Scharlakansfeber

  • Definition:Infektion med Streptococcus pyogenes (GAS) i den bakre delen av svalget eller tonsillerna med samtidiga utslag som orsakas.
  • Förekomst:Vanligast hos barn <10 år.
  • Symtom:Feber, sjukdomskänsla, halsont, illamående, kräkningar och huvudvärk. Ett utslag uppstår ofta inom 0,5–2 dagar. 
  • Kliniska fynd:Förutom lokala infektionstecken i svalget och mer allmänna sjukdomstecken även ett sandpapperliknande exantem. 
  • Diagnostik:Centorkriterier kan användas för att bedöma risken för GAS-infektion. Snabbtest för GAS kan användas. 
  • Behandling:Antibiotikabehandling och symtomlindring.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.