Scharlakansfeber

Basfakta

Definition

  • Kallas för scharlakansfeber eller scarlatina.
  • Detta är en bakterieinfektion i den bakre delen av svalget eller tonsillerna med samtidiga röda utslag som orsakas av toxin från streptokockbakterien.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.