Gå direkt till huvudinnehållet

Scharlakansfeber

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Infektion med Streptococcus pyogenes (GAS) i den bakre delen av svalget eller tonsillerna med samtidiga utslag.
Förekomst:
Vanligast hos barn <10 år.
Symtom:
Feber, sjukdomskänsla, halsont, illamående, kräkningar och huvudvärk. Ett utslag uppstår ofta inom 0,5–2 dagar. 
Kliniska fynd:
Förutom lokala infektionstecken i svalget och mer allmänna sjukdomstecken även ett sandpapperliknande exantem. 
Diagnostik:
Centorkriterier kan användas för att bedöma risken för GAS-infektion. Snabbtest för GAS kan användas. 
Behandling:
Antibiotikabehandling och symtomlindring.
  1. Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om scharlakansfeber. 2016-07-21 (Hämtad 2020-04-09). www.folkhalsomyndigheten.se  
  2. Managing scarlet fever. Drug Ther Bull. 2017;55(9):102. PMID:28882851. PubMed  
  3. Faryngotonsilliter i öppenvård, behandlingsrekommendation. Läkemedelsverket 2012. www.lakemedelsverket.se  
  4. Lamagni T, Guy R, Chand M, et al. Resurgence of scarlet fever in England, 2014-16: a population-based surveillance study. Lancet Infect Dis. 2018;18(2):180–187. PMID:29191628. PubMed  
  5. Drug and Therapeutics Bulletin. Managing scarlet fever. BMJ. 2018;362:k3005. Published 2018 Aug 30. PMID:30166279. PubMed  
  6. Basetti S, Hodgson J, Rawson TM, et al. Scarlet fever: a guide for general practitioners. London J Prim Care (Abingdon). 2017;9(5):77–79. Published 2017 Aug 11. PMID:29081840. PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Bengt Granström, överläkare, Barn-och ungdomsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus