Rubella, röda hund

Basfakta

Definition

  • Det latinska namnet är rubella.
  • Infektionssjukdom som karaktäriseras av utslag, feber och lymfkörtelförstoring och som orsakas av rubellavirus.1
  • Förekommer också i en allvarlig kongenital form där barnet smittas in utero. Den formen kan ge en rad olika manifestationer.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.