Gå direkt till huvudinnehållet

Rubella, röda hund

Senast uppdaterad: Publicerad:


Definition:
Infektionssjukdom som karaktäriseras av utslag, feber och lymfkörtelförstoring och som orsakas av rubellavirus.
Förekomst:
Efter att man införde vaccinering i Sverige har rubella nästan försvunnit.
Symtom:
Subfebrilitet och förkylningssymtom efterföljt av utslag.
Kliniska fynd:
Blekröda makulopapulära utslag 1–4 dagar efter symtomdebut. De breder vanligen ut sig från ansiktet till bålen och sedan extremiteter.
Diagnostik:
Serologi bekräftar diagnosen.
Behandling:
Det finns ingen effektiv behandling, tillståndet går ofta över av sig själv.
  1. Banatvala JE, Brown DWG. Rubella. Lancet 2004; 363: 1127-37. PubMed  
  2. Folkhälsomyndigheten. Årsrapport 2019 (Hämtad 2020-12-30). www.folkhalsomyndigheten.se  
  3. Webster WS. Teratogen update: congenital rubella. Teratology 1998; 58: 13-23. PubMed  
  4. Morgan-Capner P, Crowcroft N, and the PHLS Joint Working Party of the Advisory Committees of Virology and Vaccines and Immunisation. Guidelines on the management of, and exposure to, rash illness in pregnancy (including consideration of relevant antibody screening programmes in pregnancy). Commun Dis Public Health 2002; 5: 59-71. PubMed  
  5. Young MK, Cripps AW, Nimmo GR, et al. Post-exposure passive immunisation for preventing rubella and congenital rubella syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Sep 9;9:CD010586. Cochrane (DOI)  
  6. Morgan-Capner P, Miller E, Vurdien JE, Ramsay ME. Outcome of pregnancy after maternal reinfection with rubella. CDR (Lond Engl Rev) 1991; 1: R57-59. PubMed  
  • Bengt Granström, överläkare, barn-och ungdomsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus

Tidigare sakkunniga

  • Stein E Høyer, överläkare, barneavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø
  • Kurt Østhuus Krogh, specialist i barnsjukdomar, barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim (rev. 2011)
  • Ingard Løge, specialist inom allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim