Påssjuka

Basfakta

Definition

  • Påssjuka kallas också för parotitis epidemica.
  • Påssjuka är en infektion som beror på påssjukevirus (paramyxovirus) och kännetecknas av akut svullnad av glandula parotis, eventuellt även glandula submandibularis och sublingualis.
  • Påssjuka kan ge permanenta följdverkningar och alla fall diagnostiseras inte kliniskt.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.