Gå direkt till huvudinnehållet

Påssjuka

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Senast reviderad av:  • Bengt Granström, överläkare, barn-och ungdomsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus

Tidigare sakkunniga

  • Stein E Høyer, överläkare, barneavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø
  • Ingard Løge, specialist inom allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Kurt Østhuus Krogh, specialist inom barnsjukdomar, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim