Gå direkt till huvudinnehållet

Påssjuka

Senast reviderad:


Definition:
Infektion av paramyxovirus som engagerar spottkörtel, främst glandula parotis.
Förekomst:
Ovanligt i Norden sedan allmän vaccination infördes 1982, 6 fall år 2021 konstaterade i Sverige. 
Symtom:
Feber och allmänna infektionssymtom uppkommer ofta något eller några dygn före svullnad av parotiskörtlarna. 
Kliniska fynd:
De flesta utvecklar bilateral svullnad av parotiskörtlarna. I sällsynta fall tecken till komplikationer som meningit eller orkit. Förhöjda infektionsparametrar. 
Diagnostik:
Anmälnings och smittspårningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen, diagnosen ska bekräftas med provtagning. 
Behandling:
Specifik behandling saknas.
 1. Defendi GL. Mumps. Medscape, last updated Dec 21, 2017. reference.medscape.com  
 2. Davison P, Morris J. Mumps. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; January 19, 2022 PMID: 30521206 PubMed  
 3. Folkhälsomyndigheten: Påssjuka (hämtad 2022-06-15) www.folkhalsomyndigheten.se  
 4. UpToDate:Mumps last updated 21-07-23 (hämtad 22-06-15) www.uptodate.com  
 5. Gupta RK, Best J, MacMahon E. Mumps and the UK epidemic 2005. BMJ 2005; 330: 1132-5. PubMed  
 6. Thompson DF. Drug-induced parotitis. J Clin Pharm Ther. 1993 Aug;18(4):255-8. doi: 10.1111/j.1365-2710.1993.tb00584.x. PMID: 7901230.PMID: 7901230 PubMed  
 7. Templer JW. Parotitis. Medscape, last updated Apr 11, 2022. emedicine.medscape.com  
 8. Folkhälsomyndigheten: Vaccin mot påssjuka uppdaterad 2019-10-19 (hämtad 2022-06-16) www.folkhalsomyndigheten.se  
 9. Vårdgivarguiden. Handläggning vid påssjuka. Senast reviderad: 2016-08-09 (Hämtad 2022-06-16). vardgivarguiden.se  
 10. Hviid A, Rubin S, Mühlemann K. Mumps. Lancet. 2008;371(9616):932-944. doi:10.1016/S0140-6736(08)60419-5PMID: 18342688 PubMed  
 11. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Påssjuka. 2020-03-04 (hämtad 2022-06-16). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 12. Leinikki P. Mumps. In: Zuckerman AJ, Banatvala JE, Pattison JR, Griffiths PD, Schoub BD, eds. Principles and practice of clinical virology. 4th ed. Chichester: Wiley, 2004: 459-66.
 13. Dejucq N, Jegou B. Viruses in the mammalian male genital tract and their effects on the reproductive system. Microbiol Mol Biol Rev 2001; 65: 208-31. PubMed  
 • Veronica Pahlberg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas
 • Ingard Løge, specialist inom allmänmedicin, redaktör NEL