Mässling

Basfakta

Definition

  • Mässling är en virusinfektion som ger feber och utslag och den räknas som den allvarligaste av de vanliga exantemsjukdomarna.
  • Det latinska namnet är morbilli.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.