Gå direkt till huvudinnehållet

Mässling

Senast uppdaterad: Publicerad:


Definition:
Virusinfektion som orsakas av mässlingvirus. Mässling räknas som den allvarligaste av barnexantemsjukdomarna.
Förekomst:
Relativt sällsynt efter allmän vaccinering, men utbrott förekommer.
Symtom:
Utslagen börjar på öron/hals och breder sedan ut sig över hela kroppen inom 2–3 dagar. Andra symtom är konjunktivit, hosta, snuva och nedsatt allmäntillstånd.
Kliniska fynd:
Utslagen är ljust makulära, men blir sedan mörkare med konfluerande makulopapulösa hudförändringar.
Diagnostik:
Vid misstanke om mässling bör patienten om möjligt hänvisas direkt till infektions- eller barnklinik, annars görs undersökning i enskilt rum. Viruset kan påvisas med hjälp av PCR.
Behandling:
Stödjande behandling. Det saknas specifik behandling mot mässling. 
 1. Smittskydd Västra Götaland: Fler fall av mässling i Göteborg uppdaterat 2018-01-18 kl. 13:00. www.vgregion.se  
 2. Folkhälsomyndigheten: Sjukdomsinformation om mässling. Hämtad 2017-03-13 www.folkhalsomyndigheten.se  
 3. CDC. Progress in global measles control and mortality reduction, 2000-2007. MMWR 2008; 57: 1303-6. PubMed  
 4. Folkhälsomyndigheten. Vaccinationer. Hämtad 2017-03-13. www.folkhalsomyndigheten.se  
 5. Referensmetodikwiki: Mässlingsvirus referensmetodik.folkhalsomyndigheten.se  
 6. Xavier S, Forgie S. Koplik spots revisited. CMAJ 2015; May 19; 187(8): 600. pmid:25754702 PubMed  
 7. Sundell N, Andersson LM. Lägre smittorisk av mässling vid genombrottsinfektion. Lakartidningen.se 2019-06-03 www.lakartidningen.se  
 8. Shann F, D'Souza RM, D'Souza R. Antibiotics for preventing pneumonia in children with measles. Oxford: The Cochrane Library, issue 2, 1999. Last amendment: 10 December 1998 The Cochrane Library  
 9. Folkhälsomyndigheten. Nyhet: Sjukvårdspersonal bör erbjudas vaccination mot mässling anser även kommitté. 2018-02-19 (hämtad 2018-03-13). www.folkhalsomyndigheten.se  
 10. Folkhälsomyndigheten: Två doser mässlingsvaccin ger effektivt skydd (2018-01-02). www.folkhalsomyndigheten.se  
 11. Goldhaber-Fiebert JD, Lipsitch M, Mahal A, Zaslavsky AM, Salomon JA (2010) Quantifying Child Mortality Reductions Related to Measles Vaccination. PLoS ONE 2010; 5(11): e13842. PMID: 21079809. PubMed  
 12. Leuridan E, Hens N, Hutse V, et al. Early waning of maternal measles antibodies in era of measles elimination: longitudinal study. BMJ 2010; 340: c1626. BMJ (DOI)  
 13. Mina MJ, Metcalf CJE, de Swart RL, et al. Long-term measles-induced immunomodulation increases overall childhood infectious disease mortality. Science 2015; 348: 694-9. doi:10.1126/science.aaa3662 DOI  
 14. Duclos P, Ward BJ. Measles vaccines: a review of adverse events. Drug Safety 1998; 6: 435-54. PMID: 9880088. PubMed  
 15. Madsen KM, Hviid A, Vestergaard M, et al. A population-based study of measles, mumps, and rubella vaccination and autism. N Engl J Med 2002; 347: 1477-1482. New England Journal of Medicine  
 16. Hviid A, Hansen JV, Frisch M, Melbye M. Measles, Mumps, Rubella Vaccination and Autism: A Nationwide Cohort Study. Ann Intern Med 2019. pmid:30831578 PubMed  
 • Bengt Granström, överläkare, barn-och ungdomsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus