Kikhosta

 • Definition:Infektion med bakterien Bordetella pertussis som leder till hosta som håller i sig i upp till sex veckor med hostanfall och kraftiga inandningar (kikningar).
 • Förekomst:Ökande förekomst i alla åldersgrupper, störst ökning bland tonåringar och vuxna. 603 rapporterade fall i Sverige 2015.
 • Symtom:Den kliniska bilden kan variera mycket och beror på patientens ålder. Klassiska kikningar saknas ofta, särskilt efter barnaåren.
 • Kliniska fynd:Kliniska fynd är beskedliga, ev. lätt rodnad i slemhinnor i övre luftvägar.
 • Diagnostik:PCR är en känslig metod som ger snabbt svar, men bör tas inom tre-till fyra veckor efter symtomdebut.
 • Behandling:Antibiotika har effekt om det ges inom tre veckor efter symtomdebut (bäst effekt i det katarrala stadiet).

Basfakta

Definition

 • Kikhosta är en infektion med bakterien Bordetella pertussis som leder till hosta som håller i sig i upp till sex veckor med hostanfall och kraftiga inandningar (kikningar).1
 • Sjukdomen kallas även pertussis eller tussis convulsiva.
 • Kikhosta är inte en sjukdom som bara drabbar barn. De allvarligaste fallen förekommer hos små barn, men den totala sjukdomsbördan är på väg att växla över till ungdomar och vuxna.2-3
 • Den sjukdomsframkallande bakterien, Bordetella pertussis, isolerades först av Bordet & Gengou 1906.4
 • Diagnosen bör övervägas hos unga och vuxna som har haft torrhosta i över två veckor.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.