Gå direkt till huvudinnehållet

Kikhosta

Senast uppdaterad:

Senast reviderad:

Senast reviderad av:Definition:
Infektion med bakterien Bordetella pertussis som leder till hosta som håller i sig i upp till sex veckor med hostanfall och kraftiga inandningar (kikningar).
Förekomst:
Ökande förekomst i alla åldersgrupper, störst ökning bland tonåringar och vuxna. 603 rapporterade fall i Sverige 2015.
Symtom:
Den kliniska bilden kan variera mycket och beror på patientens ålder. Klassiska kikningar saknas ofta, särskilt efter barnaåren.
Kliniska fynd:
Kliniska fynd är beskedliga, ev. lätt rodnad i slemhinnor i övre luftvägar.
Diagnostik:
PCR är en känslig metod som ger snabbt svar, men bör tas inom tre-till fyra veckor efter symtomdebut.
Behandling:
Antibiotika har effekt om det ges inom tre veckor efter symtomdebut (bäst effekt i det katarrala stadiet).
  • Bengt Granström, överläkare, barn-och ungdomsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus

Tidigare sakkunniga

  • Ellen Berit Nordal, överläkare, barneavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø
  • Terje Johannessen, professor i allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Dag Berild, överläkare, medisinsk klinikk, Aker Sykehus