Höstblåsor

  • Definition:Virusinfektion med utslag i mun, på händer och fotsulor. Vanligtvis orsakat av Coxsackievirus A16.
  • Förekomst:Främst hos barn under tio år. Vanligast på sommaren och hösten.
  • Symtom:Initialt feber och lätt nedsatt allmäntillstånd. Därefter halsont och samtidigt, eller strax därefter, utvecklas ömma vesiklar på handryggen och eventuellt i handflatorna.
  • Kliniska fynd:Feber. Utslag i mun, på händer och eventuellt på fötter.
  • Diagnostik:Inga aktuella tilläggsundersökningar.
  • Behandling:Enbart symtomatisk behandling.

Basfakta

Definition

  • Virusinfektion med utslag i mun, på händer och fotsulor.
  • Vanligtvis orsakat av Coxsackievirus A16, men kan också orsakas av andra Coxsackievirus-varianter, och av enterovirus 71 (EV71).

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.