Gå direkt till huvudinnehållet

Höstblåsor

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Virusinfektion med utslag i mun, på händer och på fötter. Vanligtvis orsakat av Coxsackievirus A16.
Förekomst:
Främst hos barn under tio år. Vanligast på sommaren och hösten.
Symtom:
En stor andel är asymtomatiska. Andra får initialt feber och lätt nedsatt allmäntillstånd. Därefter halsont och enantem. Samtidigt, eller strax därefter, kan ömma vesikler utvecklas på handflator och fotsulor.
Kliniska fynd:
Feber. Utslag i mun, på händer och eventuellt på fötter.
Diagnostik:
Inga aktuella tilläggsundersökningar. 
Behandling:
Enbart symtomatisk behandling.
  1. Saguil A, Kane SF, Lauters R, Mercado MG. Hand-Foot-and-Mouth Disease: Rapid Evidence Review. Am Fam Physician. 2019 Oct 1;100(7):408-414. PMID: 31573162 PubMed  
  2. European Centre for Disease Prevention and Control: Outbreak of enterovirus A71 with severe neurological symptoms among children in Catalonia, Spain. 14 June 2016. ecdc.europa.eu  
  3. Banta J, Lenz B, Pawlak M, et al. Outbreak of hand, foot, and mouth disease caused by coxsackievirus A6 among basic military trainees — Texas, 2015. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2016 Jul 8; 65:678. DOI: 10.15585/mmwr.mm6526a3. PMID: 27388434 PubMed  
  4. Nervi SJ, Schwarts RA, Kapila R. Hand-Foot-and-Mouth Disease. Medscape. Last updated Jun 07, 2022. emedicine.medscape.com  
  5. Wang SM, Liu CC. Enterovirus 71: epidemiology, pathogenesis and management. Expert Rev Anti Infect Ther. 2009 Aug. 7(6):735-42. PMID: 19681701 PubMed  
  6. Zhu F-C, Meng F-Y, Li J-X, et al. Efficacy, safety, and immunology of an inactivated alum-adjuvant enterovirus 71 vaccine in children in China: a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2013. doi:10.1016/S0140-6736(13)61049-1. PMID: 23726161 PubMed  
  7. Hardin J, Haber RM. Onychomadesis: literature review. Br J Dermatol 2015; 172: 592-6. pmid: 25132198 PubMed  
  8. Shin JY, Cho BK, Park HJ. A clinical study of nail changes occuring secondary to hand-foot-mouth disease: Onychomadesis and Beau's lines. Ann Dermatol 2014; 26: 280-3. doi: 10.5021/ad.2014.26.2.280. PMID: 24882996 PubMed  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet