Gå direkt till huvudinnehållet

Höstblåsor

Senast reviderad:


Definition:
Virusinfektion med utslag i mun, på händer och fotsulor. Vanligtvis orsakat av Coxsackievirus A16.
Förekomst:
Främst hos barn under tio år. Vanligast på sommaren och hösten.
Symtom:
Initialt feber och lätt nedsatt allmäntillstånd. Därefter halsont och samtidigt, eller strax därefter, utvecklas ömma vesiklar på handryggen och eventuellt i handflatorna.
Kliniska fynd:
Feber. Utslag i mun, på händer och eventuellt på fötter.
Diagnostik:
Inga aktuella tilläggsundersökningar.
Behandling:
Enbart symtomatisk behandling.
  1. European Centre for Disease Prevention and Control: Outbreak of enterovirus A71 with severe neurological symptoms among children in Catalonia, Spain. 14 June 2016. ecdc.europa.eu  
  2. Banta J, Lenz B, Pawlak M, et al. Outbreak of hand, foot, and mouth disease caused by coxsackievirus A6 among basic military trainees — Texas, 2015. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2016 Jul 8; 65:678. DOI: 10.15585/mmwr.mm6526a3 DOI  
  3. Nervi SJ, Schwarts RA, Kapila R. . Hand-Foot-and-Mouth Disease. Medscape. Last updated Sep 02, 2015. emedicine.medscape.com  
  4. Wang SM, Liu CC. Enterovirus 71: epidemiology, pathogenesis and management. Expert Rev Anti Infect Ther. 2009 Aug. 7(6):735-42.
  5. CDC. Diseases and condtions. Hand, Foot & Mouth Disease. Sist revivdert juli 2016. www.cdc.gov  
  6. Zhu F-C, Meng F-Y, Li J-X, et al. Efficacy, safety, and immunology of an inactivated alum-adjuvant enterovirus 71 vaccine in children in China: a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2013. doi:10.1016/S0140-6736(13)61049-1 DOI  
  • Bengt Granström, överläkare, Barn-och ungdomsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet