Hepatit C hos barn

Basfakta

Definition

  • Inflammation i levern orsakad av hepatit C-virus, HCV.
  • Viktig orsak till kronisk leversjukdom.
  • HCV-antikropparna i blod är samma vid akut sjukdom, kroniskt infektion och genomgången infektion.
  • Hepatit C är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.
  • Extrahepatiska manifestationer förekommer.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.