Hepatit B hos barn

Basfakta

Definition

  • Se även hepatit B (hos vuxna).
  • Inflammation i levern som orsakas av hepatit B-virus (HBV).1
  • Inkubationstiden är 1–6 månader, i genomsnitt 60–90 dagar.
  • Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen i Sverige, det gäller både vid akut infektion och vid kroniskt bärartillstånd.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.