Gå direkt till huvudinnehållet

Hepatit B hos barn

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Senast reviderad av:  • Ann-Sofi Duberg, med dr och överläkare, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Tidigare sakkunniga

  • Karl-Olaf Wathne, överläkare, Seksjon for infeksjonssykdommer, Barnemedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus, Oslo
  • Astrid Rojahn, överläkare, Seksjon for infeksjonssykdommer, Barnemedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus, Oslo
  • Kurt Østhuus Krogh, specialist inom barnsjukdomar, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim (rev 2011)