Tredagarsfeber

Basfakta

Definition

  • Exanthema subitum.
  • Denna sjukdom kallas även för tredagarsfeber, tidigare den sjätte sjukdomen eller roseola infantum.
  • Sjukdomen är en viral exantemsjukdom.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.