Gå direkt till huvudinnehållet

Exanthema subitum, tredagarsfeber

Senast reviderad:


Definition:
Virusinfektion med humant herpesvirus 6, ibland 7 (HHV-6/HHV-7).
Förekomst:
Förekommer främst hos barn i åldern 6 månader– 3år.
Symtom:
Feber i 3–5 dagar följt av ett makulopapulöst exantem.
Kliniska fynd:
Initialt feber. Makulopapulöst blekrött utslag som börjar på bålen och kan sprida sig
Diagnostik: 
Ingen specifik provtagning behövs, diagnosen ställs på typisk klinisk bild.
Behandling:
Ingen specifik behandling behövs.
  1. DermNet NZ. Roseola uppdaterat 2015 (Hämtad 2020-03-25). dermnetnz.org  
  2. Mullins TB, Krishnamurthy K. Roseola Infantum. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; July 10, 2021.PMID: 28846307 PubMed  
  3. Stone RC, Micali GA, Schwartz RA. Roseola infantum and its causal human herpesviruses. Int J Dermatol. 2014;53(4):397-403. doi:10.1111/ijd.12310.PMID: 24673253 PubMed  
  4. Tremblay C, Brady MT. Roseola infantum (exanthem subitum). UpToDate, uppdaterat 2021 hömtat (2022-03-25) www.uptodate.com  
  5. De Bolle L, Naesens L, De Clercq E. Update on human herpesvirus 6 biology, clinical features, and therapy. Clin Microbiol Rev. 2005;18(1):217-245. doi:10.1128/CMR.18.1.217-245.2005.PMID: 15653828 PubMed  
  • Veronica Pahlberg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas