Gå direkt till huvudinnehållet

Akut epiglottit

Senast reviderad:

Senast reviderad av:Definition:
Bakteriell infektion av epiglottis och den omkringliggande vävnaden i hypofarynx.
Förekomst:
Sällsynt, särskilt efter vaccination mot Haemophilus influenzae typ B. Numera vanligare hos vuxna.
Anamnes:
Andningssvårigheter, särskilt inspiratorisk stridor (ej hosta). Svårigheter att svälja, dregling. Patienten vill inte ligga ned och sitter ofta med framåtböjt huvud. Heshet eller tjock grötig röst.
Fynd:
Se anamnes.
Diagnostik:
Typisk klinisk bild. Inspektion av epiglottis – utan beredskap för intubation – och provtagning rekommenderas inte. 
Behandling:
Direkt transport till akutsjukhus där beredskap för intubation finns. Läkare eller sköterska bör följa med under transporten. Antibiotikabehandling. Eventuellt steroider. 
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Bengt Granström, överläkare, Barn-och ungdomsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus
  • Morgan Andersson, docent och överläkare, Öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus