Gå direkt till huvudinnehållet

Akut epiglottit

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Bakteriell infektion av epiglottis och den omkringliggande vävnaden i hypofarynx.
Förekomst:
Sällsynt, särskilt efter vaccination mot Haemophilus influenzae typ B. Numera vanligare hos vuxna.
Anamnes:
Andningssvårigheter, särskilt inspiratorisk stridor (ej hosta). Svårigheter att svälja, dregling. Patienten vill inte ligga ned och sitter ofta med framåtböjt huvud. Heshet eller tjock grötig röst.
Fynd:
Se anamnes.
Diagnostik:
Typisk klinisk bild. Inspektion av epiglottis – utan beredskap för intubation – och provtagning rekommenderas inte. 
Behandling:
Direkt transport till akutsjukhus där beredskap för intubation finns. Läkare eller sköterska bör följa med under transporten. Antibiotikabehandling. Eventuellt steroider. 
  1. Cherry JD. Clinical practice. Croup. N Engl J Med 2008; 358(4): 384-91. PMID:18216359. PubMed  
  2. Isakson M, Hugosson S. Akut epiglottit nu vuxensjukdom främst orsakad av pneumokocker. Läkartidningen 2007; 47: 3531-3533. www.lakartidningen.se  
  3. Briem B, Thorvardsson O, Petersen H. Acute epiglottitis in Iceland 1983-2005. Auris Nasus Larynx, 2009; 36:46-52. PMID: 18502071 PubMed  
  4. Bizaki AJ, Numminen J, Vasama JP, et al. Acute supraglottitis in adults in Finland: review and analysis of 308 cases. Laryngoscope, 2011;121(10):2107-13. PMID: 21898436 PubMed  
  5. Shah RK, Roberson DW, Jones DT. Epiglottitis in the Hemophilus influenzae type B vaccine era: changing trends. Laryngoscope 2004; 114: 557. www.ncbi.nlm.nih.gov  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Bengt Granström, överläkare, Barn-och ungdomsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus
  • Morgan Andersson, docent och överläkare, Öron-, näs- och halskliniken, Skånes universitetssjukhus