Gå direkt till huvudinnehållet

Akut bronkiolit

Senast uppdaterad:

Senast reviderad:

Senast reviderad av:Definition:
Virusinfektion hos spädbarn och småbarn (under två år) i de små bronkerna och bronkiolerna som kan blockeras med exsudat.
Förekomst:
Orsakas i de flesta fall av Humant respiratoriskt syncytialvirus (RSV), eventuellt av humant metapneumovirus eller parainfluensavirus typ 3. Nästan alla barn infekteras med RSV under de två första levnadsåren. 
Symtom:
Sjukdomsbilden varierar från förkylning till obstruktiva andningsbesvär (bronkiolit) och pneumonit som behöver sjukhusvård.
Kliniska fynd:
Förstagångsinsjuknande hos spädbarn kan ge en allvarlig och långdragen nedre luftvägsinfektion, dock med låg mortalitet. 1 - 2 % behöver sjukhusvård. Allvarliga fall ses även bland immunsupprimerade och äldre individer.
Diagnostik:
I vanliga fall behövs ingen provtagning. Det finns mikrobiologiska snabbtester för RSV. Ibland behövs lungröntgen för att utesluta pneumoni.
Behandling:
Behandlingen är i första hand symtomatisk och understödjande. Effektiv farmakologisk behandling saknas.
  • Josef Sayegh, specialist i allmänmedicin, Stockholm.
  • Bengt Granström, överläkare, Barn-och ungdomsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus