Gå direkt till huvudinnehållet

Akut bronkiolit

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Virusinfektion hos spädbarn och småbarn (under två år) i de små bronkerna och bronkiolerna som kan blockeras med exsudat.
Förekomst:
Orsakas i de flesta fall av Humant respiratoriskt syncytialvirus (RSV), eventuellt av humant metapneumovirus eller parainfluensavirus typ 3. Nästan alla barn infekteras med RSV under de två första levnadsåren. 
Symtom:
Sjukdomsbilden varierar från förkylning till obstruktiva andningsbesvär (bronkiolit) och pneumonit som behöver sjukhusvård.
Kliniska fynd:
Förstagångsinsjuknande hos spädbarn kan ge en allvarlig och långdragen nedre luftvägsinfektion, dock med låg mortalitet. 1 - 2 % behöver sjukhusvård. Allvarliga fall ses även bland immunsupprimerade och äldre individer.
Diagnostik:
I vanliga fall behövs ingen provtagning. Det finns mikrobiologiska snabbtester för RSV. Ibland behövs lungröntgen för att utesluta pneumoni.
Behandling:
Behandlingen är i första hand symtomatisk och understödjande. Effektiv farmakologisk behandling saknas.
 1. Smyth RL, Openshaw PJM. Bronchiolitis. Lancet 2006; 368: 312-22. PubMed  
 2. Dawson-Caswell M, Muncie HL. Respiratory syncytial virus infection in children. Am Fam Physicianb 2011; 83: 141-6. PubMed  
 3. Zorc JJ, Hall CB. Bronchiolitis: Recent Evidence on Diagnosis and Management. Pediatrics 2010; 125: 342-49. Pediatrics  
 4. CDC. Human Metapneumovirus (HMPV). Clinical Features. Senast uppdaterad 2017.
 5. Tang N, Wand E. Bronchiolitis. In: Clinical Evidence. BMJ Publishing Group, 2001; 6: 243-53.
 6. Läkemedelsverket (2015-10-16). RSV (respiratoriskt syncytial virus) – en uppdaterad rekommendation. lakemedelsverket.se  
 7. Meissner HC.. Viral Bronchiolitis in Children.. N Engl J Med. 2016. pmid:26735994 PubMed  
 8. Risnes KR, Radke A, Nordbø SA, Grammeltvedt AT, Døllner H. Humant metapneumovirus - forekomst og klinisk betydning. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2769-72. PubMed  
 9. Kristensen K, Dahm T, Frederiksen PS et al. Epidemiology of respiratory syncytial virus infection requiring hospitalization in East Denmark. Pediatr Infect Dis J 1998;17:996-1000. PubMed  
 10. Kulkarni H, Smith CM, Lee Ddo H, et al. Evidence of respiratory syncytial virus spread by aerosol: Time to revisit infection control strategies? Am J Respir Crit Care Med 2016; 194: 308-16. PMID: 26890617 PubMed  
 11. Zorc JJ, Hall CB. Bronchiolitis: REcent evidence on diagnosis and management. Pediatrics 2010; 125: 342. Pediatrics  
 12. Black CP. Systematic review of the biology and medical management of respiratory syncytial virus infection. Respir Care 2003; 48: 209-31. PubMed  
 13. Øymar K, Skjerven HO, Mikalsen IB. Acute bronchiolitis in infants, a review. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2014 Apr 3;22:23. doi: 10.1186/1757-7241-22-23. DOI  
 14. Handläggning av RSV-infektioner - behandlingsrekommendation. LMV. 2015. lakemedelsverket.se  
 15. House SA, Gadomski AM, Ralston SL. Evaluating the Placebo Status of Nebulized Normal Saline in Patients With Acute Viral Bronchiolitis A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatr 2020. pmid:31905239 PubMed  
 16. Sun M, Lai H, Na F, et al. Monoclonal Antibody for the Prevention of Respiratory Syncytial Virus in Infants and Children: A Systematic Review and Network Meta-analysis. JAMA Netw Open 2023. pmid:36800182 PubMed  
 17. Behandlingsrekommendation från Läkemedelsverket, 2004: Handläggning av RSV-infektion hos hjärtsjuka barn – kompletterande rekommendation.
 18. Garegnani L, Styrmisdottir L, Roson Rodriguez P, et al. Palivizumab for preventing severe respiratory syncytial virus (RSV) infection in children. Cochrane Database Syst Rev. 2021 Nov 16;11:CD013757. doi: 10.1002/14651858.CD013757.pub2. DOI  
 • Josef Sayegh, specialist i allmänmedicin, Stockholm.
 • Bengt Granström, överläkare, Barn-och ungdomsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus