Gå direkt till huvudinnehållet

Akut obstruktiv laryngit (falsk krupp)

Senast uppdaterad:

Senast reviderad:

Senast reviderad av:Definition:
Övre luftvägsinfektion med skällande hosta, heshet och inspiratorisk stridor som dominerande symtom. Ödem i slemhinnan distalt om stämbanden.
Förekomst:
Vanligast hos barn från sex månader till sex år, högsta incidensen är i tvåårsåldern.
Symtom:
Karaktäristiskt är skällande hosta, heshet och inspiratorisk stridor, varierande grad av andningsbesvär och allmänpåverkan. Anfall med stridor kommer ofta på kvällen när barnet har lagt sig eller under de tidiga nattimmarna.
Kliniska fynd:
Utöver ovan beskrivna symtom ofta normala kliniska fynd.
Diagnostik:
Det är sällan aktuellt med kompletterande undersökningar.
Behandling:
Kall luft och upprätt läge lindrar. Kortikosteroider, i första hand peroralt dexametason. Vid svåra symtom kan adrenalininhalation och syrgas vara aktuellt. Symptomen går ofta tillbaka inom ett par dagar.
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Bengt Granström, överläkare, Barn-och ungdomsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus