Gå direkt till huvudinnehållet

Akut obstruktiv laryngit (falsk krupp)

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Övre luftvägsinfektion med skällande hosta, heshet och inspiratorisk stridor som dominerande symtom. Ödem i slemhinnan distalt om stämbanden.
Förekomst:
Vanligast hos barn i åldern 0,5–3 år, men förekommer upp i 12-årsåldern.
Symtom:
Karakteristiskt är skällande hosta, heshet och inspiratorisk stridor, varierande grad av andningsbesvär och allmänpåverkan. Anfall med stridor kommer ofta på kvällen när barnet har lagt sig eller under de tidiga nattimmarna.
Kliniska fynd:
Utöver ovan beskrivna symtom ofta normala kliniska fynd.
Diagnostik:
Det är sällan aktuellt med kompletterande undersökningar.
Behandling:
Kall luft och upprätt läge lindrar. Perorala kortikosteroider. Vid svåra symtom kan adrenalininhalation och syrgas vara aktuellt. Symptomen går ofta tillbaka inom ett par dagar.
 1. Smith DK, McDermott AJ, Sullivan JF. Croup: Diagnosis and Management. Am Fam Physician 2018; 97: 575-80. pmid:29763253 PubMed  
 2. Bjornson CL, Johnson DW. Croup. Lancet 2008; 371: 329-39. PubMed  
 3. Gates A, Gates M, Vandermeer B, Johnson C, Hartling L, Johnson DW, Klassen TP. Glucocorticoids for croup in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 8. Art. No.: CD001955. DOI: 10.1002/14651858.CD001955.pub4 DOI  
 4. Van Bever HP, Wieringa MH, Weyler JJ, Nelen VJ, Fortuin M, Vermeire PA. Croup and recurrent croup: their association with asthma and allergy. Eur J Pediatr 1999; 158: 253-7. PubMed  
 5. Weinberg GA, Hall CB, Iwane MK, et al. Parainfluenza virus infection of young children: estimates of the population-based burden of hospitalization. J Pediatr 2009; 154: 694. pmid:19159905 PubMed  
 6. Risnes KR, Radtke A, Nordbø SA et al. Humant metapneumovirus--forekomst og klinisk betydning Human metapneumovirus--occurrence and clinical significance. Tidsskr Nor Laegeforen. 2005 Oct 20;125(20):2769-72. Norwegian. PMID: 16244677 PubMed  
 7. Kristoffersen AW, Nordbø SA, Rognlien AG et al. Coronavirus causes lower respiratory tract infections less frequently than RSV in hospitalized Norwegian children. Pediatr Infect Dis J. 2011 Apr;30(4):279-83. doi: 10.1097/INF.0b013e3181fcb159. PMID: 21057374 PubMed  
 8. Siebert JN, Salomon C, Taddeo I et al. Outdoor Cold Air Versus Room Temperature Exposure for Croup Symptoms: A Randomized Controlled Trial. Pediatrics. 2023 Aug 1:e2023061365. Epub ahead of print. PMID: 37525974 PubMed  
 9. Bjornson CL, Klassen TP, Williamson J, et al. A randomized trial of a single dose of oral dexamethasone for mild croup. N Engl J Med 2004; 351: 1306-13. PubMed  
 10. Parker CM, Cooper MN. Prednisolone Versus Dexamethasone for Croup: a Randomized Controlled Trial. Pediatrics 2019; 144: e20183772. pmid:31416827 PubMed  
 11. Bjornson C, Russell K, Vandermeer B, Klassen TP, Johnson DW. Nebulized epinephrine for croup in children. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Oct 10;(10):CD006619. doi: 10.1002/14651858.CD006619.pub3. PMID: 24114291 PubMed  
 12. Akut astmaanfall och pseudokrupp – behandling på vårdcentral. Region Kronoberg, 2018. Hämtad 2022-11-02 www.regionkronoberg.se  
 13. Døllner H, Bains G, Hamidi P et al. Akutt laryngitt. Akuttveileder i pediatri. Sist revidert 2022. www.helsebiblioteket.no  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet