Gå direkt till huvudinnehållet

Akut obstruktiv laryngit (falsk krupp)

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Övre luftvägsinfektion med skällande hosta, heshet och inspiratorisk stridor som dominerande symtom. Ödem i slemhinnan distalt om stämbanden.
Förekomst:
Vanligast hos barn från sex månader till sex år, högsta incidensen är i tvåårsåldern.
Symtom:
Karaktäristiskt är skällande hosta, heshet och inspiratorisk stridor, varierande grad av andningsbesvär och allmänpåverkan. Anfall med stridor kommer ofta på kvällen när barnet har lagt sig eller under de tidiga nattimmarna.
Kliniska fynd:
Utöver ovan beskrivna symtom ofta normala kliniska fynd.
Diagnostik:
Det är sällan aktuellt med kompletterande undersökningar.
Behandling:
Kall luft och upprätt läge lindrar. Kortikosteroider, i första hand peroralt dexametason. Vid svåra symtom kan adrenalininhalation och syrgas vara aktuellt. Symptomen går ofta tillbaka inom ett par dagar.
 1. Knutson D, Aring A. Viral croup. Am Fam Physician 2004; 69: 535-42. PubMed  
 2. Zoorob R, Sidani M, Murray J. Croup: an overview. Am Fam Physician 2011; 83: 1067-73. American Family Physician  
 3. DeSoto H. Epiglottitis and croup in airway obstruction in children. Anesthesiol Clin North America 1998; 16:853-68. PubMed  
 4. Bjornson CL, Johnson DW. Croup. Lancet 2008; 371: 329-39. PubMed  
 5. Rittichier KK, Ledwith CA. Outpatient treatment of moderate croup with dexamethasone: intramuscular versus oral dosing. Pediatrics 2000; 106: 1344-8. PubMed  
 6. Johnson D. Croup. In: Clinical Evidence. BMJ Publishing Group, November, 2003.
 7. Van Bever HP, Wieringa MH, Weyler JJ, Nelen VJ, Fortuin M, Vermeire PA. Croup and recurrent croup: their association with asthma and allergy. Eur J Pediatr 1999; 158: 253-7. PubMed  
 8. Klassen TP. Recent advances in the treatment of bronchiolitis and laryngitis. Pediatr Clin North Am 1997; 44: 249-61. PubMed  
 9. Weinberg GA, Hall CB, Iwane MK, et al. Parainfluenza virus infection of young children: estimates of the population-based burden of hospitalization. J Pediatr 2009; 154: 694. pmid:19159905 PubMed  
 10. Malhotra A, Krilov LR. Viral croup. Pediatr Rev 2001;22:5-12. PubMed  
 11. Risnes KR, Radtke A, Nordbø SA et. al. Human metapneumovirus--occurrence and clinical significance. Tidsskr Nor Laegeforen 2005; 125: 2769-72. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 12. Kristoffersen AW, Nordbø SA, Rognlien AG et. al. Coronavirus Causes Lower Respiratory Tract Infections Less Frequently Than RSV in Hospitalized Norwegian Children. Pediatr Infect Dis J 2010; : .
 13. Russell KF, Liang Y, O'Gorman K, Johnson DW, Klassen TP. Glucocorticoids for croup. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 1. Art. No.: CD001955. DOI: 10.1002/14651858.CD001955.pub3 DOI  
 14. Dobrovoljac M, Geelhoed GC. How fast does oral dexamethasone work in mild to moderately severe croup? A randomized double-blinded clinical trial. Emerg Med Australas. 2012 Feb;24(1):79-85. PMID: 22313564 PubMed  
 15. Bjornson CL, Klassen TP, Williamson J, et al. A randomized trial of a single dose of oral dexamethasone for mild croup. N Engl J Med 2004; 351: 1306-13. PubMed  
 16. Dobrovoljac M, Geelhoed GC . How fast does oral dexamethasone work in mild to moderately severe croup? A randomized double-blinded clinical trial. Emerg Med Australas 2012; Feb;24(1):: 79-85. pmid:22313564 PubMed  
 17. Parker CM, Cooper MN. Prednisolone Versus Dexamethasone for Croup: a Randomized Controlled Trial. Pediatrics 2019; 144: e20183772. pmid:31416827 PubMed  
 18. Luria JW, Gonzalez-del-Rey JA, DiGiulio GA, et al. Effectiveness of oral or nebulized dexamethasone for children with mild croup. Arch Pediatr Adolesc Med 2001; 155: 1340-5. PubMed  
 19. Griffin S, Ellis S, Fitzgerald-Barron A, Rose J, Egger M. Nebulised steroid in the treatment of croup: a systematic review of randomised controlled trials. Br J Gen Pract 2000;50:135-41. PubMed  
 20. Klassen TP, Craig WR, Moher D, Osmond MH, Pasterkamp H, Sutcliffe T, et al. Nebulized budesonide and oral dexamethasone for treatment of croup: a randomized controlled trial. JAMA 1998; 279:1629-32. Journal of the American Medical Association  
 21. Klassen TP. Croup. A current perspective. Pediatr Clin North Am 1999;46:1167-78. PubMed  
 22. Bjornson C, Russell K, Vandermeer B, et al. Nebulized epinephrine for croup in children. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Oct 10. PMID: 24114291. PubMed  
 23. Kaditis AG, Wald ER. Viral croup: current diagnosis and treatment. Pediatr Infect Dis J 1998;17:827-34. PubMed  
 24. McEniery J, Gillis J, Kilham H, Benjamin B. Review of intubation in severe laryngotracheobronchitis. Pediatrics 1991; 87: 847-53. Pediatrics  
 25. Castro-Rodriguez JA, Holberg CJ, Morgan WJ, Wright AL, Halonen M, Taussig LM, et al. Relation of two different subtypes of croup before age three to wheezing, atopy, and pulmonary function during childhood: a prospective study. Pediatrics 2001;107:512-8. Pediatrics  
 26. Nicolai T, Mutius EV. Risk of asthma in children with a history of croup. Acta Paediatr 1996;85:1295-9. PubMed  
 27. Kairys SW, Olmstead EM, O'Connor GT. Steroid treatment of laryngotracheitis: a meta-analysis of the evidence from randomized trials. Pediatrics 1989; 83: 683-93. Pediatrics  
 28. Geelhoed GC, Macdonald WB. Oral and inhaled steroids in croup: a randomized, placebo-controlled trial. Pediatr Pulmonol 1995; 20: 355-61. PubMed  
 29. Klassen TP, Craig WR, Moher D, et al. Nebulized budesonide and oral dexamethasone for treatment of croup: a randomized controlled trial. JAMA 1998; 279: 1629-32. Journal of the American Medical Association  
 30. Tibballs J, Shann FA, Landau LI. Placebo-controlled trial of prednisolone in children intubated for croup. Lancet 1992; 340: 745-8. PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Bengt Granström, överläkare, Barn-och ungdomsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus