Gå direkt till huvudinnehållet

Erythema infectiosum

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Infektionssjukdom orsakat av parvovirus B19. I normala fall en beskedlig barnsjukdom, men kan i sällsynta fall orsaka allvarliga komplikationer hos fostret om modern smittas under graviditeten.
Förekomst:
Förekommer framförallt hos barn och unga i åldersgruppen 5–15 år. Spädbarn och vuxna drabbas mer sällan.
Symtom:
Prodromalfas med förkylningssymtom som varar i 2–3 dagar, efterföljt av fas med utslag.
Kliniska fynd:
Uttalat erytem på kinderna, blekhet runt munnen och lätt feber. Därefter makulopapulöst utslag på kroppen som kan finnas kvar en tid.
Diagnostik:
Tilläggsundersökningar behövs oftast inte, men tas i vissa fall vid exponering för smitta under graviditet.
Behandling:
Symtomlindrande behandling. I särskilda fall kan immunglobuliner ges.
 1. Jordan JA, Clinical manifestations and diagnosis of parvovirus B19 infection. Last updated Apr 10, 2019 www.uptodate.com  
 2. Ebbing C, Njølstad G, Kiserud T. Parvovirus B19-infeksjon - en livstruende fostersykdom. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2354-6. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 3. Rodis JF. Parvovirus infection. Clin Obstet Gynecol 1999; 42: 107-20. PubMed  
 4. Broliden K. INFPREG. Kunskapscentrum för infektioner under graviditet. Parvovirus B19V. Hämtad 2020-09-21 www.medscinet.se  
 5. Broliden K. Parvovirus B19-infektion - en riskfaktor under graviditet. Asymptomatic sjukdomsförlopp försvårar prevention och behandling. Läkartidningen 2003; 100: 222-4. lakartidningen.se  
 6. Fean WS, Yee CF, Cincotta RB et al. Human parvovirus B19 infection in pregnancy: should screening be offered to the low-risk population? Aust N Z J Obstet Gynaecol 2002; 42: 347-51. PubMed  
 7. Stray-Pedersen B, Hordnes K, Hoddevik G, Michelsen H. Parvovirus B 19. Veileder i fødselshjelp 2014. Norsk gynekologisk forening og Den norske legeforening legeforeningen.no  
 8. Enders M, Weidner A, Zoellner I, et al. Fetal morbidity and mortality after acute human parvovirus B19 infection in pregnancy: prospective evaluation of 1018 cases. Prenat Diagn 2004; 24: 513. pmid:15300741 PubMed  
 9. Kwon KT. Pediatrics, fifth disease or erythema infectiosum. eMedicine, March 27, 2006.
 10. Saarinen UM, Chorba TL, Tattersall P, et al. Human parvovirus B19-induced epidemic acute red cell aplasia in patients with hereditary hemolytic anemia. Blood 1986; 67: 1411. PubMed  
 11. Rotbart HA. Human parvovirus infections. Annu Rev Med 1990; 41: 25. PubMed  
 12. Sjukdomsinformation om erythema infectiosum. Folkhälsomyndigheten. Hämtad 2020-09-17 www.folkhalsomyndigheten.se  
 13. Dembinski J, Haverkamp F, Maara H et al. Neurodevelopmental outcome after intrauterine red cell transfusion for parvovirus B19-induced fetal hydrops. BJOG 2002; 109: 1232-4. PubMed  
 14. Miller E, Fairley CK, Cohen BJ et al. Immediate and long term outcome of human parvovirus B19 infection in pregnancy. Br J Obstet Gynaecol 1998; 105: 174-8. PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Bengt Granström, överläkare, Barn-och ungdomsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL