Gå direkt till huvudinnehållet

Erythema infectiosum

Senast reviderad:

Senast reviderad av:Definition:
Infektionssjukdom orsakat av parvovirus B19. I normala fall en beskedlig barnsjukdom, men kan i sällsynta fall orsaka allvarliga komplikationer hos fostret om modern smittas under graviditeten.
Förekomst:
Förekommer framförallt hos barn och unga i åldersgruppen 5–15 år. Spädbarn och vuxna drabbas mer sällan.
Symtom:
Prodromalfas med förkylningssymtom som varar i 2–3 dagar, efterföljt av fas med utslag.
Kliniska fynd:
Uttalat erytem på kinderna, blekhet runt munnen och lätt feber. Därefter makulopapulöst utslag på kroppen som kan finnas kvar en tid.
Diagnostik:
Tilläggsundersökningar behövs oftast inte, men tas i vissa fall vid exponering för smitta under graviditet.
Behandling:
Symtomlindrande behandling. I särskilda fall kan immunglobuliner ges.
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Bengt Granström, överläkare, Barn-och ungdomsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL