Gå direkt till huvudinnehållet

Ryggvärk och ryggbesvär hos barn och ungdomar

Senast reviderad:


  1. Lamb M, Brenner JS. Back Pain in Children and Adolescents. Pediatr Rev. 2020;41(11):557-569. PMID:33139409. PubMed  
  2. MacDonald J, Stuart E, Rodenberg R. Musculoskeletal Low Back Pain in School-aged Children: A Review. JAMA Pediatr. 2017;171(3):280-287. PMID:28135365. PubMed  
  3. Diepenmaat AC, van der Wal MF, de Vet HC, Hirasing RA. Neck/shoulder, low back, and arm pain in relation to computer use, physical activity, stress, and depression among Dutch adolescents. Pediatrics 2006; 117: 412-6. Pediatrics  
  4. Jones GT, Watson KD, Silman AJ, Symmons DP, Macfarlane GJ. Predictors of low back pain in British schoolchildren: a population-based prospective cohort study. Pediatrics 2003; 111: 822-8. Pediatrics  
  5. Lynch AM, Kashikar-Zuck S, Goldschneider KR, Jones BA. Psychosocial risks for disability in children with chronic back pain. J Pain 2006; 7: 244-51. PubMed  
  6. Achar S, Yamanaka J. Back Pain in Children and Adolescents. Am Fam Physician. 2020;102(1):19-28. PMID:32603067. PubMed  
  7. Murray PM, Weinstein SL, Spratt KF. The natural history and long-term follow-up of Scheuermann kyphosis. J Bone Joint Surg Am 1993; 75: 236-48. PubMed  
  8. Calloni SF, Huisman TA, Poretti A, Soares BP. Back pain and scoliosis in children: When to image, what to consider. Neuroradiol J. 2017;30(5):393-404. PMID:28786774. PubMed  
  9. Karolinska Institutet. Svensk MeSH. Inget datum (Hämtad 20220-01-10). mesh.kib.ki.se  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas