Gå direkt till huvudinnehållet

Livlöshetsattack, BRUE (ALTE)

Senast reviderad:
Sakkunnig:


 1. Corwin MJ. Acute events in infancy including brief resolved unexplained event (BRUE). UpToDate, last updated Oct 21, 2021. UpToDate  
 2. NHSGGC Paediatrics for Health Professionals. Brief Resolved Unexplained Event or BRUE (ALTE guideline update). Last reviewed: 14 December 2018 (Hämtad 2022-02-20). www.clinicalguidelines.scot.nhs.uk  
 3. Angus S. Kehler L. Brief Resolved Unexplained Events (BRUE). Royal College of Emergency Medicine (RCEM) Learning. Publicerad: 2021-05-12 (Hämtad 2022-02-20). www.rcemlearning.co.uk  
 4. Tieder, J. S., Bonkowsky, J. L., Etzel, R. A., Franklin, W. H., Gremse, D. A., Herman, B., Katz, E. S., Krilov, L. R., Merritt, J. L., 2nd, Norlin, C., Percelay, J., Sapién, R. E., Shiffman, R. N., Smith, M. B., & SUBCOMMITTEE ON APPARENT LIFE THREATENING EVENTS (2016). Brief Resolved Unexplained Events (Formerly Apparent Life-Threatening Events) and Evaluation of Lower-Risk Infants. Pediatrics, 137(5), e20160590. PMID: 27244835. PubMed  
 5. Tate, C., & Sunley, R. (2018). Brief resolved unexplained events (formerly apparent life-threatening events) and evaluation of lower-risk infants. Archives of disease in childhood. Education and practice edition, 103(2), 95–98. PMID: 28923986. PubMed  
 6. Herlenius E. (2017). Unexpected, unexplained and life-threatening events in infants are age-dependent descriptive syndromes with different risk and management. Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), 106(2), 191–193. PMID: 28071862. PubMed  
 7. Ramgopal, S., Colgan, J. Y., Roland, D., Pitetti, R. D., & Katsogridakis, Y. (2022). Brief resolved unexplained events: a new diagnosis, with implications for evaluation and management. European journal of pediatrics, 181(2), 463–470.PMID: 34455524. PubMed  
 8. Revheim J, Dunserud Rua M, Wikjord Dreiås K, Kjer Byberg K. Brief resolved unexplained event (BRUE, tidl ALTE). Akuttveileder i pediatri. Norsk barnelegeforening, sist revidert 2021. www.helsebiblioteket.no  
 9. Kondamundi N. Krata L. Wilt AS. Infant apnea. StatPearls. Last update November 7, 2021 (Hämtad 2022-02-28). www.ncbi.nlm.nih.gov  
 10. Martin R. Pathogenesis, clinical manifestations, and diagnosis of apnea of prematurity. UpToDate. Last updated May 1, 2020 (Hämtad 2022-02-28). www.wolterskluwer.com  
 11. Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag (Löf). Säker förlossningsvård. SUPC . Oväntad postnatal kollaps. Uppdaterad: 2021-05-31 (Hämtad 2022-02-24). lof.se  
 12. Socialstyrelsen. Minska risken för plötslig spädbarnsdöd. En vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal. 2014. www.socialstyrelsen.se  
 13. Socialstyrelsen. Plötslig oväntad död hos spädbarn. 2016. www.socialstyrelsen.se  
 14. Kondamudi NP, Virji M. Brief Resolved Unexplained Event. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; November 7, 2021. PMID: 28722926 PubMed  
 15. Davies F, Gupta R. Apparent life threatening events in infants presenting to an emergency department. Emerg Med J 2002; 19: 11-6. PubMed  
 16. Tieder, J. S., Sullivan, E., Stephans, A., Hall, M., DeLaroche, A. M., Wilkins, V., Neuman, M. I., Mittal, M. K., Kane, E., Jain, S., Shastri, N., Katsogridakis, Y., Vachani, J. G., Hochreiter, D., Kim, E., Nicholson, J., Bochner, R., Murphy, K., & Brief Resolved Unexplained Event Research and Quality Improvement Network (2021). Risk Factors and Outcomes After a Brief Resolved Unexplained Event: A Multicenter Study. Pediatrics, 148(1), e2020036095. PMID: 34168059. PubMed  
 17. Rikshandboken. Tecken på att barn far illa. Reviderad: 2020-02-06 (Hämtad 2022-02-25). www.rikshandboken-bhv.se  
 18. Brooks JG. Apparent life-threatening events and apnea of infancy. Clin Perinatol 1992; 19: 809-38. PubMed  
 • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör, Medibas